Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 15h:57' 29-10-2012
  Dung lượng: 5.0 MB
  Số lượt tải: 290
  Số lượt thích: 0 người
  Sinh học 6
  Tiết 23: quang hợp
  Giáo viên: Phạm Thị Hồng Vinh
  Trường THCS Yên Trấn - Dức Thọ - Hà tĩnh
  Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 naờm 2009
  Kiểm tra bài cũ:
  Phần thịt lá có những đặc điểm cấu tạo gì giúp nó thực hiện chức năng chế tạo chất hữu cơ?
  Trả lời: Các tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp, gồm nhiều lớp có đặc điểm khác nhau phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây.
  Tiết 23: Quang hợp
  DiỊu cn bit tríc khi lm th nghiƯm:
  Nhỏ dung dịch iốt vào tinh bột --> có màu xanh tím đặc trưng. Dung dịch iốt được dùng làm thuốc thử tinh bột
  Tiết 23: Quang hợp
  1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
  a. Thí nghiệm:
  Nghiên cứu nội dung thí nghiệm sách giáo khoa trang 68, 69.
  Theo dõi thí nghiệm:
  Tiết 23: Quang hợp
  Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
  a. Thí nghiệm:
  Thảo luận nhóm:
  - Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì?
  - Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?
  - Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?
  Tiết 23: Quang hợp
  Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
  a. Thí nghiệm:
  - Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì?
  Bịt lá thí nghiệm bằng một baờng giấy đen làm cho 1 phần lá không nhận được ánh sáng, nhằm mục đích so sánh với phần lá đối chứng vẫn được chiếu sáng.
  - Phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?
  Chỉ có phần lá không bị bịt chế tạo được tinh bột.
  (Chỉ có phần này bị nhuộm màu xanh tím với thuốc thử tinh bột)
  Tiết 23: Quang hợp
  1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
  a. Thí nghiệm:
  - Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?
  b. Kết luận: Lá chỉ chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
  * Vì sao phải trồng cây nơi có đủ ánh sáng?
  Vỡ nụi coự ủuỷ aựnh saựng thỡ caõy mụựi cheỏ taùo ủửụùc tinh boọt.
  Tiết 23: Quang hợp
  a. Thí nghiệm:
  Nghiên cứu nội dung thí nghiệm mục 2 sách giáo khoa trang 69, 70.
  2. XÁC ĐỊNH CHẤT KHÍ THẢI RA TRONG QUÁ TRÌNH LÁ CHẾ TAO TINH BỘT:
  Theo dõi thí nghiệm:
  a. Thí nghiệm:
  Tiết 23: Quang hợp
  2. XÁC ĐỊNH CHẤT KHÍ THẢI RA TRONG QUÁ TRÌNH LÁ CHẾ TAO TINH BỘT:
  Thảo luận nhóm:
  - Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao?
  - Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra chất khí? Đó là khí gì?
  - Có thể rút ra kết luận gì qua thí nghiệm?
  Chỉ có cành rong trong cốc B chế tạo được tinh bột. Vì được chiếu sáng
  A
  B
  - Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra chất khí? Đó là khí gì?
  a. Thí nghiệm:
  Cành rong trong cốc được chiếu sáng tạo ra chất khí:
  Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra từ cành rong và có chất khí tạo thành ở đáy ống nghiệm trong cốc được chiếu sáng.
  - Đó là khí oxi vì đã làm que đóm vừa tắt lại bùng cháy.
  Tiết 23: Quang hợp
  2. XÁC ĐỊNH CHẤT KHÍ THẢI RA TRONG QUÁ TRÌNH LÁ CHẾ TAO TINH BỘT:
  A
  B
  a. Thí nghiệm:
  b. Kết luận: Lá đã nhả khí ôxi trong quá trình chế tạo tinh bột.
  ? Có thể rút ra kết luận gì qua thí nghiệm?
  Tiết 23: Quang hợp
  2. XÁC ĐỊNH CHẤT KHÍ THẢI RA TRONG QUÁ TRÌNH LÁ CHẾ TAO TINH BỘT:
  * Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?
  Quá trình chế tạo tinh bột của rong tạo ra oxi cung cấp cho cá.
  a. Thí nghiệm:
  Nghiên cứu nội dung thí nghiệm mục 2 SGK khoa trang 71.
  3. CÂY CẦN NHỮNG CHẤT GÌ ĐỂ CHẾ TAO TINH BỘT:
  Tiết 23: Quang hợp
  Theo dõi thí nghiệm:
  a. Thí nghiệm:
  Thảo luận nhóm:
  ĐiỊu kiƯn th nghiƯm cđa cy trong 2 chung khc nhau iĨm no?
  Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vỡ sao?
  Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?
  3. CÂY CẦN NHỮNG CHẤT GÌ ĐỂ CHẾ TAO TINH BỘT:
  Tiết 23: Quang hợp
  a. Thí nghiệm:
  Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?
  - Cây trong chuông B trồng trong điều kiện bình thường không khí có khí cacbonic.
  - Cây trong chuông A trồng trong điều kiện không khí không có khí cacbonic (khí cacbonic bị nước vôi hấp thụ hết).
  A
  B
  3. CÂY CẦN NHỮNG CHẤT GÌ ĐỂ CHẾ TAO TINH BỘT:
  Tiết 23: Quang hợp
  Nước vôi trong
  Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vỡ sao?
  Lá cây trong chuông có nước vôi trong không thể chế tạo được tinh bột, caờn cứ vào kết quả của thí nghiệm thử dung dịch iốt, lá không bị nhuộm màu thành màu xanh tím.
  a. Thí nghiệm:
  3. CÂY CẦN NHỮNG CHẤT GÌ ĐỂ CHẾ TAO TINH BỘT:
  Tiết 23: Quang hợp
  Lá trong chuông có nước vôi trong
  Lá trong chuông không có nước vôi trong
  a. Thí nghiệm:
  b. Kết luận:
  - Không có khí cacbonic lá không chế tạo được tinh bột.
  - Lá cây cần nước, khí cacbonic và ánh sáng để chế tạo tinh bột
  Từ kết quả này ta rút ra được kết luận gì?
  3. CÂY CẦN NHỮNG CHẤT GÌ ĐỂ CHẾ TAO TINH BỘT:
  Tiết 23: Quang hợp
  Tiết 23: Quang hợp
  4. Khái niệm về quang hợp:
  Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột?
  * Sơ đồ sự quang hợp:
  (rễ hút từ đất )
  (Lá lấy từ không khí)
  (trong lá)
  (Lá nhả ra ngoài môi trường)
  ánh sáng
  chất diệp lục
  Nước
  Tinh bột
  Từ tinh bột cùng với các muối khoáng hòa tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.
  Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
  Tiết 23: Quang hợp
  4. Khái niệm về quang hợp:
  Khí cacbonic
  Khí ôxi
  Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp?
  +
  +
  Tiết 23: Quang hợp
  1. Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng:
  2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột:
  3. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột:
  4. Khái niệm về quang hợp:
  Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
  Lá cây cần nước, khí cacbonic và ánh sáng để chế tạo tinh bột
  (rễ hút từ đất )
  (Lá lấy từ không khí)
  (trong lá)
  (Lá nhả ra ngoài môi trường)
  ánh sáng
  chất diệp lục
  Nước
  cacbônic
  Tinh bột
  ôxi
  + khí
  + khí
  * Vì sao chúng ta phải trồng và bảo vệ cây xanh?
  Trồng nhiều cây xanh để cây quang hợp hút khí cacbonic và nhả ra khí oxi làm cho không khí trong lành.
  Kiểm tra đánh giá:
  1. Quá trình quang hợp cây sử dụng nguyên liệu:
  a. Nước và khí cacbonic
  b. Nước và khí oxi
  c. Khí oxi và khí cacbonic
  d. Nước, khí oxi, khí cacbonic
  a. Khí oxi và khí cacbonic
  b. Tinh bột, khí oxi, khí cacbonic
  c. Tinh bột và khí oxi
  d. Tinh bột và khí cacbonic
  2. Quá trình quang hợp tạo ra sản phẩm:
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
  Học bài
  Đọc mục " Em có biết" SGK- trang 73,74
  Xem trước bài 22.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓