Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 14. Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thanh Lam (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:44' 08-12-2011
  Dung lượng: 5.5 MB
  Số lượt tải: 281
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
  * Hai công trình kiến trúc trên thuộc triều đại nào và có tên gọi là gì?
  Tháp Bình Sơn
  ( thời Trần )
  Chùa một Cột
  ( thời Lý )
  Liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng lần thứ nhất,
  khởi sự từ ngày 31 tháng 8 năm 1858
  và kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 1859,
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  Ti?t 14Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  Từ cuối thế kỉ XIX đến đầu năm 1954 tình hình chính trị xã hội Việt Nam có những mốc sự kiện quan trọng nào?
  1) Bối cảnh lịch sử.
  Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  _ Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
  _ Năm 1945 cách mạng tháng tám thành công, nhà nước công - nông ra đời
  _ Năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  _ Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
  _ Năm 1945 cách mạng tháng tám thành công, nhà nước công - nông ra đời
  _ Năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  _ Hăng hái tham gia kháng chiến và đã có mặt trên mọi chiến lũy- với tư cách là người chiến sĩ- nghệ sĩ cách mạng.
  Hãy cho biết vai trò của các họa sĩ trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 ?
  Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  _ Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
  _ Năm 1945 cách mạng tháng tám thành công, nhà nước công - nông ra đời
  _ Năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  _ Hăng hái tham gia kháng chiến và đã có mặt trên mọi chiến lũy- với tư cách là người chiến sĩ- nghệ sĩ cách mạng.
  II. Một số hoạt động mĩ thuật.
  Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 được chia làm mấy giai đoạn?
  Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  _ Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
  _ Năm 1945 cách mạng tháng tám thành công, nhà nước công - nông ra đời
  _ Năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  _ Hăng hái tham gia kháng chiến và đã có mặt trên mọi chiến lũy- với tư cách là người chiến sĩ- nghệ sĩ cách mạng.
  II. Một số hoạt động mĩ thuật.
  Mĩ thuật Việt Nam
  từ cuối thế kỉ XIX
  dến năm 1954
  Giai đoạn 1
  từ cuối thế kỉ XIX
  đến năm 1930
  Giai đoạn 2
  từ năm 1930
  đến năm 1945
  Giai đoạn 3
  từ năm 1945
  đến năm 1954
  Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  II. Một số hoạt động mĩ thuật.
  Bài tập :Tìm hiểu thời gian, đặc điểm và thành tựu mĩ thuật của từng giai đoạn rồi điền vào bảng sau ?
  Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  Thường thức mĩ thuật
  Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930
  Thời gian
  Đặc điểm
  - Chịu ảnh hưởng của mĩ thuật Trung Hoa và Pháp.
  Thành tựu
  mĩ thuật
  Thành lập trường Mĩ nghệ Thủ dầu Một (1901), Trường mĩ nghệ trang trí và đồ họa Gia Định (1913), Cao đẳng mĩ thuật Đông Dương (1925)
  - Hội họa chưa có gì đáng kể.
  - Lê Văn Miến là người đi đầu cho h?i hoạ Việt Nam.
  Mĩ thuật Việt Nam trong giai đoạn I được phát triển từ năm nào đến năm nào?
  Mĩ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930 có đặc điểm gì?
  Những thành tựu cơ bản trong giai đoạn này là gì?
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  II. Một số hoạt động mĩ thuật.
  1) Từ cuối thế kỉ XIX đến 1930.
  Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  Thường thức mĩ thuật
  Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930
  Thời gian
  Đặc điểm
  - Chịu ảnh hưởng của mĩ thuật Trung Hoa và Pháp.
  - Hội họa chưa có gì đáng kể.
  - Lê Văn Miến là người đi đầu cho hội hoạ Việt Nam.
  Thành tựu
  mĩ thuật
  Thành lập trường Mĩ nghệ Thủ dầu Một (1901), Trường mĩ nghệ trang trí và đồ họa Gia Định (1913), Cao đẳng mĩ thuật Đông Dương (1925)
  Từ năm 1930 đến năm 1945
  - Hình thành phong cách nghệ thuật đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau.
  - Chất liệu sơn dầu và sơn mài được sử dụng chủ yếu.
  - Tác phẩm: Thiếu nữ bên hoa huệ; Hai thiếu nữ và em bé; Em Thuý ; Thiếu nữ bên hoa phù dung ...

  180
  175
  170
  165
  160
  155
  150
  145
  140
  135
  130
  125
  120
  115
  110
  105
  100
  95
  90
  85
  80
  75
  70
  65
  60
  55
  50
  45
  40
  35
  30
  25
  20
  15
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Hết giờ
  Giai đoạn 1
  Giai đoạn 2
  Giai đoạn 3
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  II. Một số hoạt động mĩ thuật.
  1) Từ cuối thế kỉ XIX đến 1930.
  2) Từ năm 1930 đến năm 1945.
  Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  Thường thức mĩ thuật
  Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930
  Thời gian
  Đặc điểm
  - Chịu ảnh hưởng của mĩ thuật Trung Hoa và Pháp.
  - Hội họa chưa có gì đáng kể.
  - Lê Văn Miến là người đi đầu cho hôi hoạ Việt Nam.
  Thành tựu
  mĩ thuật
  Thành lập trường Mĩ nghệ Thủ dầu Một (1901), Trường mĩ nghệ trang trí và đồ họa Gia Định (1913), Cao đẳng mĩ thuật Đông Dương (1925)
  Từ năm 1930 đến năm 1945
  - Hình thành phong cách nghệ thuật đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau.
  - Chất liệu sơn dầu và sơn mài được sử dụng chủ yếu.
  - Tác phẩm: Thiếu nữ bên hoa huệ; Hai thiếu nữ và em bé; Em Thuý ; Thiếu nữ bên hoa phù dung ...

  180
  175
  170
  165
  160
  155
  150
  145
  140
  135
  130
  125
  120
  115
  110
  105
  100
  95
  90
  85
  80
  75
  70
  65
  60
  55
  50
  45
  40
  35
  30
  25
  20
  15
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Hết giờ
  Giai đoạn 1
  Giai đoạn 2
  Giai đoạn 3
  Từ năm 1945 đến năm 1954
  - Chủ yếu vẽ tranh cổ động, kí họa.
  - Đề tài phản ánh không khí toàn quốc kháng chiến, toàn dân kháng chiến.
  Thành lập trường Mĩ thuật kháng chiến
  ( 1952)
  -Tác phẩm: Cuộc họp; Trận tầm vu...
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  II. Một số hoạt động mĩ thuật.
  1) Từ cuối thế kỉ XIX đến 1930.
  2) Từ năm 1930 đến năm 1945.
  3) Từ năm 1945 đến năm 1954.
  Thường thức mĩ thuật
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  II. Một số hoạt động mĩ thuật.
  1) Từ cuối thế kỉ XIX đến 1930.
  2) Từ năm 1930 đến năm 1945.
  3) Từ năm 1945 đến năm 1954.
  Thường thức mĩ thuật
  "Trong 3 giai đoạn chúng ta vừa tìm hiểu, giai đoạn 3 là giai đoạn mĩ thuật cách mạng Việt Nam phát triển rực rỡ nh?t, các hoạ sĩ sáng tác bằng cả khối óc và cả trái tim. Những tác phẩm thể hiện con người mới, con người cách mạng, lòng yêu nước yêu Đảng v Bác Hồ. Nói lên vẻ đẹp hồi sinh của tâm hồn người nghệ sĩ, con người cách mạng mãi tồn tại với thời gian".
  Nhóm văn nghệ Việt Bắc gồm có: Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân; Nguyễn Khang, Trần Văn cẩn, Trần Đình Thọ, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên.
  Nhóm văn nghệ Liên khu III có :Hoạ sĩ Lê Quốc Lộc, Lương Xuân Nhị, Phan Thông.
  Nhóm văn nghệ Liên khu IV có :Họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ, Sỹ Ngọc, Văn Bình, Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Thị Kim.
  Nhóm văn nghệ Liên khu V có : Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Hoàng Kiệt, Dương Hướng Minh, ..
  Nhóm văn nghệ Nam Bộ có :Họa sĩ Diệp Minh Châu, Trần Văn Lắm, Huỳnh Văn Gấm, Nguyễn Cao Thương..
  Ngoài Các hoạ sĩ tham gia kháng chiến và sáng tác trong giai đoạn này còn có một số họa sỹ khác như:
  2
  1
  4
  3
  6
  5
  Trường Mĩ thuật kháng chiến được thành lập vào năm nào?

  Giai đoạn 1945 - 1954 các hoạ sĩ chủ yếu vẽ thể loại tranh gì ?
  Giai đoạn 1945 - 1954 các hoạ sĩ chủ yếu vẽ tranh về đề tài gì ?
  Chất liệu chính được các hoạ sĩ sử dụng trong giai đoạn 1930 - 1945 ?
  Trường Cao đẳng
  Mĩ Thuật Đông Dương được thành lập năm năm nào?
  Họa sĩ Tô Ngọc Vân( 1906-1954)
  Back
  2
  1
  4
  3
  6
  5
  Trường Mĩ thuật kháng chiến được thành lập vào năm nào?

  Giai đoạn 1945 - 1954 các hoạ sĩ chủ yếu vẽ thể loại tranh gì ?
  Giai đoạn 1945 - 1954 các hoạ sĩ chủ yếu vẽ tranh về đề tài gì ?
  Chất liệu chính được các hoạ sĩ sử dụng trong giai đoạn 1930 - 1945 ?
  Trường Cao đẳng
  Mĩ Thuật Đông Dương được thành lập năm năm nào?
  Họa sĩ Tô Ngọc Vân( 1906-1954)
  Back
  Giai đoạn I
  Giai đoạn II
  2)
  1)
  3)
  5)
  4)
  6)
  2)
  1)
  3)
  5)
  4)
  6)
  Giai đoạn III
  2)
  1)
  3)
  5)
  4)
  6)
  2)
  1)
  3)
  5)
  4)
  6)
  Bài 14. Mĩ thuật việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
  I. Vài nét về bối cảnh xã hội.
  1) Bối cảnh lịch sử.
  _ Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
  _ Năm 1945 cách mạng tháng tám thành công, nhà nước công - nông ra đời
  _ Năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
  2) Vai trò của các Họa sĩ.
  _ Hăng hái tham gia kháng chiến và đã có mặt trên mọi chiến lũy- với tư cách là người chiến sĩ- nghệ sĩ cách mạng.
  II. Một số hoạt động mĩ thuật.
  1) Từ cuối thế kỉ XIX đến 1930.
  2) Từ năm 1930 đến năm 1945.
  3) Từ năm 1945 đến năm 1954.
  Hướng dẫn về nhà:
  +Học bài
  +Sưu tầm tranh liên quan đến bài học.
  +Chuẩn bị bút màu, giấy vẽ cho bài học sau.
  Thường thức mĩ thuật
   
  Gửi ý kiến