Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Mẫu thẻ học sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 15h:27' 06-04-2011
  Dung lượng: 95.0 KB
  Số lượt tải: 7786
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: ..........................................
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: ..................................................
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp: ........
  Năm học: 2010 - 2011 .................................

  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: Phạm Thị Thu Ngân
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: THCS Đặng Dung
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp: ....
  Năm học: 2010 - 2011 .................................

  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: Lê Tấn Long
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: THCS Đặng Dung
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp: .......
  Năm học: 2010 - 2011 .................................


  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: Nguyễn Phước Hậu
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: THCS Đặng Dung
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp:9.....
  Năm học: 2010 - 2011 .................................

  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: ...........................................................................
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: ...............................................................
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp: ................
  Năm học: 2010 - 2011 .................................

  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: ...........................................................................
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: ...............................................................
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp: ................
  Năm học: 2010 - 2011 .................................

  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: ...........................................................................
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: ...............................................................
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp: ................
  Năm học: 2010 - 2011 .................................

  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: ...........................................................................
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: ...............................................................
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp: ................
  Năm học: 2010 - 2011 .................................
  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: Trương Thị Thuận
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: THCS Quảng Phú
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp: ........
  Năm học: 2010 - 2011 .................................

  UBND HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢNG ĐIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THẺ HỌC SINH
  TRƯỜNG .......................................................
  Họ và tên: Nguyễn Trần Tường Vi
  Ngày sinh: ....... tháng ....... năm 19...... tại ........................
  Địa chỉ hiện tại: .................................................................
  Học sinh trường: THCS Quảng Vinh
  Quảng Điền, ngày 06 tháng 5 năm 2010
  HIỆU TRƯỞNG


  Lớp: ....
   
  Gửi ý kiến