Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHỞI ĐỘNG

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Trịnh Ngọc Khương (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:23' 04-12-2013
  Dung lượng: 44.5 MB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  H?i thi
  D? VUI D? H?C
  CHO M?NG K? NI?M 80 NAM NGY THNH L?P
  DON TNCS H? CH MINH ( 26/3/1931- 26/3/2012 )
  NAM H?C 2011-2012.


  Ngày 29 tháng 3 năm 2011
  Phòng Giáo dục – Đào tạoHuyện M’đrăk
  TRƯỜNG TH Nguyễn Văn Trỗi
  CÁC PHẦN THI
  PHẦN 1 : KHỞI ĐỘNG
  PHẦN II : TĂNG TỐC
  PHẦN IV: VỀ ĐÍCH
  ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
  PHẦN III: DÀNH CHO KHÁN GIẢ
  -Mỗi đội trả lời theo thứ tự câu hỏi trắc nghiệm, gồm 12 câu (chọn phương án đúng nhất) trong thời gian là 05s/ 1câu - BTC sẽ dừng câu hỏi tại thời điểm hết thời gian nếu các đội chưa trả lời xong.
  Mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm. Trả lời sai sẽ được 0 điểm.
  KHỞI ĐỘNG
  Phần I: Khởi động
  ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
  Câu hỏi 1
  N?u Bỡnh cho An 5 viờn bi v An dua l?i Bỡnh 2 viờn bi thỡ s? bi c?a hai b?n b?ng nhau. H?i Bỡnh nhi?u hon An m?y viờn bi ?
  5 viờn bi.
  7 viờn bi
  4 viờn bi
  6 viờn bi.
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  Câu hỏi 2
  B. Bỡnh Dinh
  Quê anh Kim Đồng ở tỉnh nào?
  A. Th?a thiờn Hu?
  C. Cao B?ng
  D. Phỳ Yờn
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  Câu hỏi 3
  Triệu Đà đã hoãn binh cho con trai làm rể An Dương Vương gợi cho em nhớ đến câu chuyện gì?
  M? Chõu-Tr?ng Thu?
  Tâm Cám
  Son Tinh-Thu? Tinh
  Cây tre trăm đốt
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  Câu hỏi 4
  B. T? H?u
  Ai là tác giả của “ Hịch tướng sĩ”
  A. Tr?n Dang Khoa.
  C. Tụ Hoi
  D. Nguy?n Khuy?n
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  Câu hỏi 5
  A. B?n d? Vi?t Nam
  Bản đồ đầu tiên của nước ta có tên là gì?
  B. Bản đồ Hồng Đức
  C. B?n d? Van Lang
  D. B?n d? D?i Vi?t
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  Câu hỏi 6
  A. Hai mựa rừ r?t mựa hố v mựa dụng
  Khí hậu Tây Nguyên có mấy mùa?
  B. Hai mựa rừ r?t mựa dụng v mựa xuõn
  D. C? ba cõu trờn d?u dỳng
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  C. Hai mựa rừ r?t mựa khụ v mựa mua
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  Câu hỏi 7
  Dòng sông nào dưới đây chảy qua
  thành phố Huế?
  C. Sụng Nh?t L?
  B. Sụng Hn
  D. Sụng H?ng
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  A. . Sông Hương
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  Câu hỏi 8
  B. Hựng Vuong .
  Vị vua đầu tiên của nước ta là?
  A. Ngụ Quy?n
  D. An Duong Vuong.
  C. Nguy?n Trói
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  A. Vi?t Nam
  Câu hỏi 9
  Nhà nước đầu tiên của nước ta
  có tên là gì?
  D. u L?c
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  B. Van Lang
  C. D?i Vi?t
  TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
  Exit
  A. 939
  Câu hỏi 10
  Ngô Quyền lên ngôi vua năm nào ?
  D. 940
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  C. 938
  B. 937
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  A. 9889
  Câu hỏi 11
  Số lớn nhất có bốn chữ số là
  D. 1111
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  B. 9999
  C. 9099
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
  C. 1080dm2
  Câu hỏi 12
  Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của mảnh đất đó là?
  D. 1120dm2
  5
  4
  3
  2
  1
  00
  Hết thời gian
  A. 1000dm2
  B. 1100dm2
  TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
  Exit
   
  Gửi ý kiến