Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hinh 6 1T

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:17' 21-03-2012
  Dung lượng: 46.0 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn: 18.11.2011
  Tiết 14
  KIỂM TRA 1 TIẾT


  Mức độ
  Chủ đề
  Biết
  Hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  Điểm, đường thẳng
  
  1 C2a
  0.5
  1 C2d
  1.5
  
  2
  2.0
  
  Ba điểm thẳng hàng. Tia.
  Đoạn thẳng.
  1 C1a

  1.0
  3
  C1b,2b,2c
  1.5
  
  
  4

  2.5
  
  Độ dài đoạn thẳng
  
  
  1 C3a
  1.0
  2 C3b,3d
  2.0
  3
  3.0
  
  Trung điểm của đoạn thẳng
  
  1 C4b
  0.5
  1 C4a
  1.0
  1 C 3c
  1.0
  3
  2.5
  
  Tổng
  1
  1.0
  5
  2.5
  3
  3.5
   3
  3.0
  12
  10.0
  
  
  Câu 1: a/ Thế nào là hai tia đối nhau ?
  b/ Vẽ hai tia đối nhau.
  Câu 2.
  Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng.Hãy vẽ
  a/ Đường thẳng NP
  b/ Tia MN
  c/ Đoạn thẳng MP
  d/ Chỉ ra các đường thẳng, tia, đoạn thẳng cắt nhau và cắt nhau tại đâu?
  Câu 3.
  Cho đoạn thẳng CD = 8 cm . Trên tia CD lấy điểm I sao cho CI = 4cm.
  a/ Điểm I có nằm giữa hai điểm C vàD không? Vì sao ?
  b/ So sánh CI và ID
  c/ Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng CD không? Vì sao ?
  d. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng CI. Tính MD.
  Câu 4.
  a/ Nêu cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB = 9cm
  b/ Vẽ hình.

  ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM.
  Câu 1. (1.5đ)
  Hai tia đối nhau là hai tia có chung gốc và tạo thành một đường thẳng. (1đ)
  Vẽ hình (0.5đ)
  Câu 2. (3đ)
  Vẽ đúng 3 hình (1,5đ)
  Chỉ đúng 3 vị trí cắt nhau (1,5đ)
  Câu 3. (4đ)
  Vẽ đúng hình (0,5đ)
  a/ Trên tia CD có CI < CD (4 < 8) => I nằm giữa C và D. (0,5đ)
  b/ I nằm giữa C và D => CI + ID = CD => CI = ID = 4cm (1đ)
  c/ Chứng tỏ được I là trung điểm của CD
  I nằm giữa C và D (câu a)
  IC = ID (câu b) (1đ)
  d/ M là trung điểm của CI => MC = MI = = 2cm
  Trên tia CD có CM < CD (2 < 8) => M nằm giữa C và D
  => CM + MD = CD => MD = 6cm (1đ)
  Câu 4. (1.5đ)
  a/ Gọi M là trung điểm của AB.
  Ta có MA = MB = = 4,5cm (0.5đ)
  Vẽ đoạn thẳng AB = 9cm, trên tia AB vẽ AM = 4.5cm
  M là trung điểm của AB cần vẽ. (0.5đ)
  b/ Vẽ hình (0.5đ)


   
  Gửi ý kiến