Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 09h:51' 09-08-2012
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 412
  Số lượt thích: 0 người  CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG
  MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
  TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
  GV THỰC HIỆN: Nguyễn Văn Dư – Tổ sử - Địa - GDCD
  Kiểm tra bài cũ
  Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác như thế nào?
  - Tn trong chuí quyưn, li ch nưn vn hoạ
  - Tip thu nhỉỵng iưu tt ẻp trong nưn
  kinh t, vn hoạ-xaỵ hi cuía cạc dn tc
  - Th hin loìng tỉ haìo dn tc chnh ạng.
  TIẾT 10 - BÀI 9
  GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ.
  Quan sát các hình ảnh sau:

  1- Nhỉỵng hin tỉng cạc em vỉìa quan sạt laì hin tỉng g?


  2- Những hiện tượng đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân?
  Các hiện tượng thiếu lành mạnh, thiếu văn hóa
  Gây ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần và vật chất của người dân trong cộng đồng
  Vì sao làng Hinh được công nhận là
  làng văn hóa?
  Làng Hinh được công nhận là làng văn hóa vì:
  - Vệ sinh sạch sẽ
  - Dùng giếng nước sạch
  - Không có bệnh dịch lan lây
  - Bà con đau ốm đến trạm xá
  - Trẻ em đủ tuổi đến trường
  - Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
  - Đoàn kết, nương tựa, giúp đỡ nhau
  - An ninh giữ vững, xóa bỏ phong tục tập quán cũ, lạc hậu
  Những thay đổi ở làng Hinh có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân cộng đồng?

  - Mỗi người dân trong cộng đồng yên tâm sản xuất, làm ăn kinh tế
  - Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  1. Coäng ñoàng daân cö laø toaøn theå nhöõng ngöôøi cuøng sinh soáng trong moät khu vöïc laõnh thoå hoaëc ñôn vò haønh chính, gaén boù thaønh moät khoái, giöõa hoï coù söï lieân keát vaø hôïp taùc vôùi nhau ñeå cuøng thöïc hieän lôïi ích cuûa mình vaø lôïi ích chung
  Em hiểu thế nào là cộng đồng dân cư ?
  Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là thế nào?
  2. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội.
  Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đưng dân cư có ý nghĩa như thế nào?
  3. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư góp phần làm cho cuộc sống bìnhyên,hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
  Trách nhiệm của công dân và của học sinh trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?
  4.Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của mỗi công dân. Học sinh cần tránh những việc làm xấu và tham gia những hoạt động vừa sức trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
  BÀI TẬP
  Bài tập 2: Theo em những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa ( và ngược lại)? Vì sao?
  Trồng cây ở đường làng ngõ xóm
  Tảo hôn (lấy vợ,lấy chồng trước tuổi mà pháp luật quy định)
  Tích cực đọc sách báo có nội dung lành mạnh.
  Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép
  Sinh đẻ có kế hoạch
  Làm vệ sinh đường phố,làng xóm
  Các gia đình giúp nhau làm kinh tế,xóa đói giảm nghèo
  Trẻ em tụ tập quán xá la cà ngoài đường
  Bỏ trồng cây thuốc phiện

  Trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường
  Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em
  Tổ chức cưới xin ,ma chay linh đình
  Tụ tập đánh bạc ,hút chích ma túy
  X
  X
  P
  X
  X
  X
  X
  X
  P
  X
  P
  P
  P
  Những biểu hiện của nếp sống văn hóa ở khu dân cư
  Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo
  Bỏ trồng cây thuốc phiện
  Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường
  Sinh đẻ có kế hoạch
  Trồng cây ở đường làng ngõ xóm
  Tích cực đọc sách báo
  - Làm vệ sinh đường phố, làng xóm
  Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em
  Chào tạm biệt
  Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em !
  Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt!
  Chúc các em học sinh
  Cham ngoan học giỏi
  Giờ học kết thúc!
  Hẹn gặp lại!
   
  Gửi ý kiến