Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 11. Độ cao của âm

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 08h:53' 18-10-2012
  Dung lượng: 24.3 MB
  Số lượt tải: 260
  Số lượt thích: 0 người
  LƯU Ý:
  Bắt đầu từ Slide4 trở đi, phải nhấn nút “Next”
  để sang Slide kế tiếp. Cách làm này sẽ đồng thời chuyển điểm hiện
  có của các nhóm sang slide kế tiếp
  Câu hỏi kiểm tra
  GiỚI THIỆU BÀI MỚI
  I – DAO ĐỘNG NHANH, CHẬM - TẦN SỐ
  Thí nghiệm1:
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  Giới thiệu TN:
  Hai con lắc a và b được treo bằng hai sợi dây có chiều dài khác nhau, lần lược được kéo ra khỏi vị trí ban đầu với góc lệch như nhau rồi thả cho nó dao động.
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  I – DAO ĐỘNG NHANH, CHẬM - TẦN SỐ
  Thí nghiệm1:
  Làm TN
  Ghi K.Qủa
  C1a/ Hãy quan sát và đếm số dao động của con lắc a trong 10 giây.
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  I – DAO ĐỘNG NHANH, CHẬM - TẦN SỐ
  Thí nghiệm1:
  Làm TN
  Ghi kết quả
  C1b/ Hãy quan sát và đếm số dao động của con lắc b trong 10 giây.
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  I – DAO ĐỘNG NHANH, CHẬM - TẦN SỐ
  Thí nghiệm1:
  Dao động chậm
  Dao động nhanh
  Con lắc nào dao động nhanh, con lắc nào dao động chậm?
  Hãy tính số dao động của mỗi con lắc trong 1 giây
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  I – DAO ĐỘNG NHANH, CHẬM - TẦN SỐ
  Thí nghiệm1:
  Dao động chậm
  Dao động nhanh
  Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. Đơn vị đo tần số là héc, kí hiệu là Hz.
  Hãy cho biết tần số dao động của mỗi con lắc?
  Tần số
  (Hz)
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  I – DAO ĐỘNG NHANH, CHẬM - TẦN SỐ
  Thí nghiệm1:
  Dao động chậm
  Dao động nhanh
  Nhận xét: Dao động càng , tần số dao động càng .
  Tần số
  (Hz)
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  I – DAO ĐỘNG NHANH, CHẬM - TẦN SỐ
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  Số dao động trong 1 giây gọi là tần số,đơn vị đo
  tần số là héc, kí hiệu là Hz
  Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn
  Ghi bài: 
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  II. ÂM CAO (ÂM BỔNG), ÂM THẤP (ÂM TRẦM)
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  Thí nghiệm2:
  Hướng dẫn làm TN 2 
  Hãy tiến hành thí nghiệm theo nhóm ! Đại diện nhóm trả lời C3
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  II. ÂM CAO (ÂM BỔNG), ÂM THẤP (ÂM TRẦM)
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  Thí nghiệm2:
  C3/ Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống:
  Phần tự do của thước dài dao động.. ...âm phát ra………......
  Phần tự do của thước ngắn dao động..…………âm phát ra ……………
  CÁCH THỰC HIỆN
  -Nhấp vào từ cần điền
  -Nhấp vào vị trí cần điền ở trên
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  II. ÂM CAO (ÂM BỔNG), ÂM THẤP (ÂM TRẦM)
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  Thí nghiệm3:
  Hướng dẫn làm TN 3 
  Hãy tiến hành thí nghiệm theo nhóm ! Đại diện nhóm trả lời
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  II. ÂM CAO (ÂM BỔNG), ÂM THẤP (ÂM TRẦM)
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  Thí nghiệm3:
  C4/ Hãy lắng nghe âm phát ra và điền từ thích hợp vào chỗ trống:
  Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động ………., âm phát ra …… …
  Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động ……….., âm phát ra …… …
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  II. ÂM CAO (ÂM BỔNG), ÂM THẤP (ÂM TRẦM)
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  Kết luận:
  Dao động càng , tần số dao động càng …… âm phát ra càng .
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  III. VẬN DỤNG
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  C5. Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?
  Trả lời:
  Vật dao động nhanh hơn: Vật có tần số dao động 70Hz
  Vật phát ra âm thấp hơn: Vật có tần số dao động 50Hz
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  III. VẬN DỤNG
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  C6. Hãy tìm hiểu xem khi vặn cho dây đàn căng nhiều, căng ít thì âm phát ra sẽ cao, thấp như thế nào? Và tần số lớn, nhỏ ra sao?
  Trả lời:
  Khi vặn dây đàn căng nhiều: Âm phát ra cao, tần số lớn
  Khi vặn dây đàn căng ít : Âm phát ra thấp, tần số nhỏ
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  III. VẬN DỤNG
  Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM
  C7.
  Hướng dẫn C7:
  Trả lời:
  Khi chạm góc miếng bìa vào hàng lỗ gần vành đĩa âm phát ra cao hơn.
  Vì hàng lỗ gần vành đĩa có số lỗ nhiều hơn nên làm cho góc miếng bìa dao động nhanh hơn do đó tần số dao động lớn hơn.
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Học thuộc nội dung phần ghi nhớ
  Trả lời và làm lại các câu hỏi và bài tập trong SGK
  Làm thêm các bài tập trong SBT
  Đọc thêm phần “có thể em chưa biết”
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓