Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề toán 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:16' 21-03-2012
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 0 người
  Ngy soạn: 17.9.2011
  Tiết 18.
  KIỂM TRA MỘT TIẾT

  I.Mục tiu:
  Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức trong chương của HS.
  Rèn khả năng tư duy.
  Rèn kỹ năng tính toán, chính xác, hợp lý.
  Biết trình by r rng mạch lạc.
  II.Nội dung kiểm tra:

  Chủ đề
  Biết
  Hiểu
  Vận dụng 1
  Vận dụng 2
  Tổng
  
  1 - Tập hợp - Số phần tử của tập hợp
  1 C2a
  0.5
  1 C2b
  0.5
  2 C2c,d
  1
  
  4
  2
  
  2 - Các phép toán cộng, trừ, nhân chia số tự nhiên
  
  
  1 C3b
  1
  2 C4a,b
  2
  3
  3
  
  3 - Nhân chia hai luỹ thừa cùng cơ số
  1 C1a
  1
  2 C1b,3c
  1,5
  1 C3a
  1
  2 C3c,4d
  1.5
  6
  5
  
  Tổng
  2
  1.5
  3
  2
  4
  3
  4
  3.5
  13
  10
  
  
  Bài 1 (2 điểm)
  a) Định nghĩa lũy thừa bậc n của a.
  b) Viết dạng tổng quát chia hai lũy thừa cùng cơ số.
  Áp dụng tính: a12 : a4 (a ≠ 0)
  Bài 2 (2 điểm): Gọi tập hợp số tự nhiên lớn hơn 25 và nhỏ hơn 45 là tập hợp A
  a. Viết tập hợp A theo hai cách
  b. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử
  c. Viết ba tập hợp con của tập hợp A
  d. Tính tổng các phần tử của tập hợp A
  Bài 3 (3 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
  a) 4 . 52 - 3 . 23
  b) 28 . 76 + 13 . 28 + 9 . 28
  c) 63:{20-[30-(5-1)2] }
  Bài 4 (3 điểm): Tìm số tự nhiên x biết
  a) (9x + 2). 3 = 60
  b) 71 + (26 - 3x) : 5 = 75
  c) 2 x = 32
  d) (x - 6)2 = 25


  ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM
  Câu 1. a) 1 đ
  b) 0,5 đ + 0,5 đ
  Câu 2.
  a. Viết tập hợp A theo hai cách
  A={26; 27; 28……….; 44} (0.25 đ)
  A={x(N/25b. Tập hợp A có 44-26+1=19 phần tử (0,25 đ)
  c. B={26;27;28}; C={29;30;31}; D={31;32;33;34} (0,75 đ)
  d. Tính tổng các phần tử của tập hợp A
  Từ 26 đến 43 có 18 số chia thành 9 cặp.
  Giá trị mỗi cặp số : 26 + 43 = 69
  Tổng : 9.69 + 44 = 665
  *Cách khác : 26+27+28+…+44= (26+44)+(27+43) + (28+42)+…+(34+36)+35
  =70(9+35 = 630+35=665 (0, 5đ)
  Câu 3. a) 76 (1 đ)
  b) 2744 (1 đ)
  c) 36 (1 đ)
  Câu 4. a) x = 2 (1 đ)
  b) x = 2 (1 đ)
  c) x = 5 (0.5 đ)
  d) x = 11 (0.5 đ)

  III. Phần bổ sung.


   
  Gửi ý kiến