Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề thi MTCT lớp 8 - Hương Thủy

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 13h:56' 25-10-2012
  Dung lượng: 164.5 KB
  Số lượt tải: 351
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY
  KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THỊ XÃ (2012–2013)
  ĐỀ THI MÔN MÁY TÍNH CẦM TAY 8
  Thời gian làm bài : 120 phút (không kể giao đề)
  
   Họ và tên ………………………… ……. Trường THCS …………..…… SBD …. ………  Không cần trình bày cách bấm máy, chỉ cần ghi kết quả ở chỗ trống

  Nội dung yêu cầu
  Kết quả (đáp án)
  
  Câu 1
  (1 đ)
  a) Tính tại a = 2012; b = 2013
  A =
  
  
  b) Tính B (chính xác đến 5 chữ số thập phân)
  
  B =
  
  Câu 2
  (1 đ)
  Cho hai số a = 90756918 và  b = 14676975.
  a) Ước chung lớn nhất (a, b) là bao nhiêu ?
  b) Bội chung nhỏ nhất (a, b) là bao nhiêu ?
  UCLN =
  BCNN =
  
  Câu 3
  (1 đ)
  a) Cho , tìm x (ghi dạng hỗn số).
  x =
  
  
  b) Tìm m dương để phương trình sau nhận x = 3 là nghiệm (chính xác đến 4 chữ số thập phân): 
  m =
  
  Câu 4
  (2 đ)
  a) Tính C = (chính xác đến 4 chữ số thập phân)
  C =
  
  
  b) Tính (chính xác đến 5 chữ số thập phân)
  D =
  
  
  c) Tính (ghi dưới dạng phân số)
  E =
  
  
  d) Tính (chính xác đến 4 chữ số thập phân)
  F =
  
  Câu 5
  (2 đ)
  a) Một người vay 20 triệu đồng với lãi suất 16,5%/năm. Mỗi tháng trả x = 840.000đ tiền gốc và y tiền lãi. Hỏi sau 12 tháng, phải trả cho ngân hàng cả lãi và gốc bao nhiêu? (tiền lãi tính theo tiền gốc giảm dần).
  T =
  
  
    b) Một người gửi vào ngân hàng số tiền 300 triệu đồng không kì hạn, lãi suất 0,5% một tháng. Sau 5 năm số tiền người ấy cả gốc lẩn lãi là bao nhiêu đồng ? Lấy tròn số đến 0 chữ số thập phân.
  


  y =
  
  
  c) Tính gần đúng (tính đến 2 chữ số thập phân) số % lương được tăng thêm nếu ban đầu là 830.000đ sau đó tăng đến 1.050.000đ.
  Tăng
  
  
  d) Dân số của một nước hiện nay là 81 000 000 người, hằng năm dân số nước đó tăng trung bình 1,17%. Hỏi sau 10 năm, dân số nước đó là bao nhiêu người?
  z =
  
  Câu 6
  (2 đ)

   Giải hệ phương trình 
  
  
  Câu 7
  (2 đ)
  a) Tính tổng M biết x = (1,2012 (Tính đến 5 chữ số thập phân)
  M = 321x2 ( 123x13 + 312x21 ( 132x + 112233
  M =
  
  
  b) Phân số khi viết dưới dạng số thập phân ta được một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Hỏi chu kì của nó có bao nhiêu chữ số, viết chu kì của nó.
  
  
  Câu 8
  (2đ)

  a) Tính (Lấy kết quả chính xác)
  N =
  
  
  b) 
  (chính xác đến 4 chữ số thập phân)
  
  
  
  c) Tìm 5% của 
  
  
  
  d) Tính P = 23 + 27 + 211 +…….+ 231
  P =
  
  Câu 9
  (3đ)

  a) Dự báo với mức độ tiêu thụ dầu không đổi như hiện nay, trữ lượng dầu của một quốc gia sẽ hết sau 50 năm nếu thay vì mức tiêu thụ dầu không đổi. Nhưng do nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ dầu tăng lên 3%/năm. Hỏi sau bao nhiêu năm số dầu dự trữ sẽ hết?
  
  
  
   b) Một ngọn đèn đặt ở vị trí A, hình chiếu của nó trên mặt đất là H. Đặt một chiếc cọc dài 1,6m ở hai vị trí B và C thẳng hàng với H, khi đó bóng của chiếc cọc trên mặt đất dài 0,4 m và 0,6 m. Biết khoảng cách của hai chiếc cọc bằng 1,4 m. Tính độ cao ngọn đèn.
  AH =
  
  Câu 10
  (4đ)

  Cho hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh AB = m và BC = n. Từ A kẻ AH vuông góc với đường chéo BD.
  
  
  
  a) Tính diện tích tam giác ABH theo m và n.
  
  
  
  b) Cho biết m = 2011,2012 cm và n = 2010,
   
  Gửi ý kiến