Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • đè thi kì 1 môn Tin học 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:35' 25-12-2009
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ … ngày … tháng …năm 2009
  KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Môn: Tin Học


  TRẮC NGHIỆM: (5đ)
  Chọn và khoanh tròn các chữ a, b, c, d mà em cho là đúng nhất:
  Câu 1: Em hãy cho biết bàn phím có mấy hàng phím cơ bản?
  a. Có 2 hàng phím b. Có 3 hàng phím
  c. Có 4 hàng phím d. Có 5 hàng phím
  Câu 2: Khi nhấn phím Shift là dùng để đánh kiểu chữ gì?
  a. Đánh chữ hoa b. Đánh chữ thường
  c. Đánh chữ đậm c. Đánh chữ nghiêng
  Câu 3: Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào có kiểu chữ in đậm?
  a. b. 
  c. d. 
  Câu 4: Trên hàng phím cơ sở có 2 phím có gai nào?
  a. F, J b. K, J
  c. F, L d. L, K
  Câu 5: Để gõ được chữ Ơ thì em gõ như thế nào?
  a. OW b. OK
  c. OM d. OD

  II. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ)
  Em hãy gõ theo theo kiểu TELEX trong các từ sau:
  Trung Thu:………………………….… Cô Tiên:……………………………...
  Âu Cơ:………………………………... Tấc vàng:…………………………….

  Ơn trời mưa nắng phải thì
  ………………………………………………………………….
  ......................................................................................................


  Nơi thì bừa cạn, nơi thì bừa sâu
  …………………………………………………………………
  ....................................................................................................  Thứ … ngày … tháng …năm 2009
  KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Môn: Tin Học

  I. TRẮC NGHIỆM: (5đ)

  Chọn và khoanh tròn các chữ a, b, c, d mà em cho là đúng nhất:
  Câu 1: Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào là căn phải?
  a. b. 
  c. d. 
  Câu 2: Công cụ nào sau đây dùng để đổ màu?
  a. b. 
  c. d. 
  Câu 4: Trong các ô sau ô nào để chọn cỡ chữ?
  a. b. 
  c. d. 
  Câu 5: Khi đèn Caps Lock sáng em sẽ gõ được chữ gì?
  a. Gõ được chữ thường b. Gõ được chữ hoa
  b. Gõ được chữ đậm c. Gõ được chữ nghiêng

  II. TỰ LUẬN: (5đ)
  Hãy trình bày kiểu gõ Telex.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Hãy nêu chức năng của các phím nóng sau:
  Ctrl + S:……………………….
  Ctrl + Z:…………………………
  Thứ … ngày … tháng …năm 2009
  KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Môn: Tin Học


  I. TRẮC NGHIỆM: (5đ)
  Chọn và khoanh tròn các chữ a, b, c, d mà em cho là đúng nhất:
  Câu 1: Để lưu một chương trình Paint thì ta ấn phím nào sau đây?
  a. Shift + O b. Ctrl + S
  b. Shift + W c. Ctrl + N
  Câu 2: Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình
  a. Đĩa cứng b. Bộ xử lí
  c. Màn hình d. Chuột máy tính
  Câu 3: Hoạt động máy tính là kết hợp của bao nhiêu thành phần?
  a. 2 thành phần b. 3 thành phần
  c. 4 thành phần d. 5 thành phần
  Câu 4: Bộ phận nào sau đây lưu trữ dữ liệu?
  a. Bộ xử lí b. Bàn phím
  c. Đĩa cứng d. Máy in
  Câu 5: Công cụ nào sau đây dùng để sao chép hình:
  a. b. 
  c. d. 
  II. TỰ LUẬN:(5đ)
  Hãy viết các bước chèn hình ảnh từ tệp.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Máy tính là gì? Hoạt động máy tính kết hợp hai thành phần nào?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Khi em phải tính 2 + 5 = 7 thì đâu là thông tin vào và
   
  Gửi ý kiến