Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • đề thi kì 1 môn Tiaếng Anh 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:36' 25-12-2009
  Dung lượng: 33.0 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  Trường TH số 1 Thị Trấn Sịa
  Họ tên:......................................
  Lớp : 4 /
   KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
  NĂM HỌC: 2009 - 2010
  MÔN: TIẾNG ANH
  
  
  I. Khoanh tròn đáp án đúng nhất cho các câu sau: (5đ)

  1. I………throw a ball. a. can b. am c. do
  2. Can he ……….with a yo-yo? a. do b. play c. hit
  3. How’s the ………......weather? a. sunny b. cloudy c. weather
  4. It’s a………..bicycle. a.little b. young c. old
  5. I……… nine years old. a. are b. is c. am
  6. The kite is ………….the tree. a. in b. jump c. to
  7.Happy birthday. This is………you.. a.in b. for c. on
  8. The pens ……….in the pencil case. a.are b. is c. am
  9. …………are the balls? a.where b. There c. It
  10. There is …………..flower. a. one b. two c. three

  II. Sắp xếp lại các từ sau và viết thành câu có nghĩa(2đ).
  seven / I / years / old / am
  ………………………………………
  is / how / weather / the ?
  ………………………………………
  are / four / there / robots.
  ………………………………………
  can / do / you / a / puzzle ?
  ………………………………………
  III. Ghép câu trả lời với các câu hỏi sau cho thích hợp(3đ)
  A B
  1. How old are you? A. Yes, I can.
  2. What is it? B. No, it isn’t. It’s on the table.
  3. Is the car in the puddle? C. It’s a doll.
  4. How many clouds are there? D. I’m eight years old.
  5. Can you hit a ball? E. There are six clouds..
  6. How’s the weather? F. It’s snowy.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  THE END
   
  Gửi ý kiến