Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề thi họckỳ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thitâm Phương
  Ngày gửi: 22h:37' 08-09-2011
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 304
  Số lượt thích: 0 người
  NAME: ...................... TEST 1
  CLASS: 3.....................

  I) Khoanh tròn chữ cái a , b hoặc c để có đáp án đúng trong mỗi câu sau:(5đ)
  1.Open your book.
  a) Mở vở ra b) Mở sách ra c) Gấp sách lại
  2.Đưa tay lên.
  a) Raise your hand b) Write your name c) Stand up
  3.Purple :
  a) Màu đỏ b) Màu hồng c) Màu tím
  4. Một cái cặp màu hồng :
  a) A red bag b) A pink bag c) A bag pink
  5. Take out your book.
  a) Lấy vở ra. b) Lấy sách ra. c) Bỏ sách vào
  6.Số 5 :
  a) Fine b) Four c) Five
  7. Tên bạn là gì ? :
  a)What your name ? b)What’s your name ? c) What is you name?
  8. What color is it ?
  a) Cái gì đây ? b) Kia là gì vậy ? c) Nó là màu gì ?
  9. Làm ơn giữ im lặng
  a) Please listen b) Please be quiet c) Touch your desk.
  10. This is a yellow and red book.
  a) Đây là một quyển sách màu đỏ và vàng
  b) Đây là một quyển sách màu xanh và vàng
  c) Đây là một quyển sách màu đỏ và tím

  II) Khoanh tròn các chữ cái trước từ khác loại với những từ kia(2đ)
  1. a) Chair b) Desk c) Board
  2. a) Red b) Book c) Brown
  3. a) Hello b) Bye c) Hi
  4. a) This b) How c) What

  III) Trả lời câu hỏi: (2,5đ)
  1, What is this ? ( ....................................................
  2, Is this a book ? ( …………………………………
  4, Is this an eraser ? ( ………………………………..  I

  ) Khoanh tròn chữ cái a , b hoặc c để có đáp án đúng trong mỗi câu sau:(5đ)
  1, Purple :
  a) Màu đỏ b) Màu hồng c) Màu tím
  2, Đưa tay lên.
  a)Write your name b) Raise your hand c) Stand up
  3,Open your book.
  a) Mở vở ra b) Mở sách ra c) Gấp sách lại
  4, Một cái cặp màu hồng :
  a) A pink bag b) A red bag c) A bag pink
  5, Tên bạn là gì ? :
  a)What your name ? b)What’s your name ? c) What si your name?
  6, This is a yellow and red book.
  a) Đây là một quyển sách màu xanh và vàng
  b) Đây là một quyển sách màu đỏ và vàng
  c) Đây là một quyển sách màu đỏ và tím
  7, What color is this ?
  a) Cái gì đây ? b) Kia là gì vậy ? c) Đây là màu gì ?
  8, Làm ơn giữ im lặng
  a) Please listen b) Please be quiet c) Touch your desk.
  9, Take out your book.
  a) Lấy sách ra. b) Lấy vở ra. c) Bỏ sách vào
  10,Số 5 :
  a) Fine b) Four c) Five
  II) Khoanh tròn các chữ cái trước từ khác loại với những từ kia(2đ)
  1, a) Board b) Chair c) Desk
  2, a) Book b) Red c) Brown
  3, a) Bye b) Hello c) Hi
  4, a) What b) This c) How
  III) Trả lời câu hỏi: (2,5đ)
  1, Is this an eraser ? ( ………………………………..
  2, Is this a hand ? ( ………………………………....
  3, Is this a book ? ( …………………………………
  4, What is this ? ( ....................................................
  (

   
  Gửi ý kiến