Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề KTĐK giữa hoc kì 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:42' 30-11-2009
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 30
  Số lượt thích: 0 người

  Trường TH số 1 Thị trấn Sịa
  Tên:..............................................
  Lớp:....
   KIểM TRA CHấT LƯợNG GIữA Kì I
  MÔN : TOáN - LớP 5
  Thời gian : 40 phút
  
  
  I. Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
  1. Số thập phân có: hai đơn vị, một phần nghìn được viết là:
  a. 2,01 b.1,02 c. 2,001
  2. Chữ số 7 trong số 162,57 chỉ:
  a.7 đơn vị b. 7 phần mười c. 7 phần trăm
  3. 0,4 là cách viết dưới dạng số thập phân của phân số:
  a. b. c.

  4. 6,243........6,85 Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  a. < b. > c. =
  5. Số lớn nhất trong các số 8,291; 8,59; 8,9 là:
  a. 8,291 b. 8,59 c. 8,9
  6. Dãy số thập phân được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn trong các dãy sau là:
  a. 0,07; 0,5; 0,14; 0,8 b. 0,14; 0,5; 0,07; 0,8 c. 0,07; 0,14; 0,5; 0,8
  7. 4058 kg =...............tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  a.4,058 b.40,58 c. 405,8
  8. 3,57 m =............cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  a. 35,7 b.357 c. 0,357
  II. Tự luận: ( 6 điểm)
  1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)
  a. 45000m2 =...............ha b. 15m24 dm2 =.............m2
  27dm2 =...............m2 2,324 km2 =.............ha
  2. Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng được 1400 cây. Hỏi trong 21 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây? (3 điểm)
  Bài giải

  3. Tìm số tự nhiên x, biết: (1 điểm)
  53,99 < x < 54,01
  x =................

  Trường TH số 1 Thị trấn Sịa
  Tên:............................................
  Lớp:.....
   KIểM TRA CHấT LƯợNG GIữA Kì I
  MÔN: TIếNG VIệT - LớP 5
  THờI GIAN : 30 phút
  
  
  I. Kiểm tra đọc: (5 điểm)

  Đọc thầm bài: “Những người bạn tốt” STV5/1 trang 64 trả lời các câu hỏi và bài tập sau:
  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

  1. Vì sao A-ri-ôn nhảy xuống biển?
  a.Vì ông không muốn chết trong tay bọn cướp.
  b. Vì ông biết có đàn cá heo cứu mình.
  c. Vì ông có khả năng vượt mọi khó khăn trên biển cả.

  2. Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở chỗ nào?
  a. Cá heo rất thông minh
  b. Cá heo rất hay giúp đỡ người
  c. Cả a và b đều đúng

  3. Từ đồng nghĩa với từ mênh mông là:
  a. Bao la b. Bát ngát c. Cả a và b đều đúng

  4. Chữ đầu trong “ đầu sông” , ầu suối” được dùng với nghĩa:
  a.
   
  Gửi ý kiến