Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Danh dach GV coi thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:47' 21-12-2010
  Dung lượng: 177.0 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN
  TRƯỜNG THCS QUẢNG THÀNH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI HỌC KỲ I
  NĂM HỌC 2010 – 2011

  STT
  HỌ VÀ TÊN
  28.12.10
  29.12.10
  30.12.10
  31.12.10
  03.01.11
  04.01.11
  05.01.11
  06.01.11
  Ghi chú
  
  
  
  S
  C
  S
  C
  S
  C
  S
  C
  S
  C
  S
  C
  S
  C
  S
  C
  
  
  1
  Lê Văn
  Vững
  X
  
  
  X
  
  
  
  X
  X
  
  X
  Ch
  
  X
  Ch
  
  
  
  2
  Trần Thị Ngọc
  Trâm
  
  X
  
  X
  X
  Ch
  
  X
  
  
  X
  Ch
  
  X
  
  
  
  
  3
  Hoàng Hữu
  Duy
  
  X
  X
  
  X
  X
  
  
  
  X
  
  X
  X
  
  
  X
  
  
  4
  Hồ Đăng
  Khánh
  X
  X
  X
  
  X
  
  
  X
  
  X
  
  
  
  X
  
  X
  
  
  5
  Lê Thị Mỹ
  Ngọc
  
  X
  
  X
  
  X
  X
  Ch
  
  
  
  X
  
  X
  
  X
  
  
  6
  Trần Quang
  Yên
  X
  
  X
  Ch
  
  X
  
  X
  
  
  X
  
  X
  
  
  X
  
  
  7
  Trần Đình
  Toàn
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  
  
  
  X
  X
  X
  
  X
  
  
  
  8
  Nguyễn Xuân
  Thuần
  
  
  X
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  
  
  X
  
  
  
  9
  Hoàng Minh
  Long
  
  
  
  
  
  
  
  
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  X
  
  
  10
  Phan Thái
  Hòa
  X
  
  X
  X
  X
  
  
  X
  
  
  X
  Ch
  
  
  X
  
  
  
  11
  Chế Thị Kim
  Hoa
  
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  Ch
  
  
  
  12
  Trương Viết
  Vinh
  X
  Ch
  
  X
  
  X
  
  X
  X
  
  
  X
  
  
  
  X
  
  
  13
  Phan Thị Cẩm
  Nhân
  X
  
  X
  
  X
  Ch
  
  X
  
  
  X
  
  X
  
  
  X
  
  
  14
  Hoàng Ngọc
  Sơn
  X
  X
  
  
  X
  Ch
  
  
  X
  X
  
  
  
  
  X
  X
  
  
  15
  Đặng Công
  Quý
  
  
  X
  X
  
  
  X
  X
  
  
  X
  X
  
  X
  Ch
  
  
  
  16
  Nguyễn Xuân
  Mai
  X
  Ch
  
  
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  Ch
  
  
  X
  
  
  
  17
  Trần Viết
  Trung
  X
  Ch
  
  
  
  X
  
  
  
  X
  X
  
  X
  
  X
  X
  
  
  18
  Trần Đức
  Quang
  X
  
  
  X
  
  X
  
  X
  X
  
  
  X
  X
  
  
  X
  
  
  19
  Nguyễn Huỳnh
  Đức
  X
  X
  
  X
  X
  
  
  X
  
  
  X
  
  
  X
  
  X
  
  
  20
  Hồ Đăng Hải
  Điệp
  X
  Ch
  
  
  
  X
  
  X
  X
  X
  
  
  X
  
  X
  
  
  
  21
  Trương Hữu
  Hiền
  
  
  X
  X
  
  
  X
  
  X
  
  X
  X
  
  X
  
  
  
  
  22
  Hồ Thị
  Vân
  X
  Ch
  
  
  X
  X
  
  X
  
  X
  
  
  X
  
  
  X
  
  
  23
  Đào Thị
  Hường
  
  X
  
  X
  
  
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  
  X
  X
  
  
  24
  Trần Thủ
  Minh
  
  X
  Ch
  Ch
  
  
  X
  X
  
  
  X
  X
  
  
  X
  
  
  
  25
  Phan Văn
  Thuận
  
  
  X
  X
  
  
  X
  
  X
  X
  
  
  X
  
  X
  X
  
  
  26
  Đặng Thị
  Bé
  X
  
  
  X
  
  X
  Ch
  
  X
  
  X
  
  
  X
  
  
   
  Gửi ý kiến