Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chuẩn KT-KN môn Lịch sử

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 07h:53' 14-08-2009
  Dung lượng: 35.0 KB
  Số lượt tải: 22
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG
  Tập huấn Chuẩn kiến thức, kĩ năng (KT,KN)
  Phân môn Lịch sử

  1. Học viên nêu thực trạng Dạy học lịch sử: Mặt tốt, mặt hạn chế, lí do.
  2. Thực trạng Dạy học theo PPCT- Sách giáo khoa.
  3. Dạy học theo chương trình ( Chương trình là pháp lệnh)
  4. Mối quan hệ giữa Chuẩn KT, KN và SGK; giữa Chuẩn KT, KN và công tác tổ chức dạy học.
  5. Chương trình phân môn Lịch sử:
  Mục tiêu.
  Nội dung chương trình
  6. Cấu trúc tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng:
  Tuần – Bài – Yêu cầu cần đạt – Ghi chú.
  7. Một số điểm lưu ý khi sử dụng tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng phần Lịch sử để xây dựng kế hoạch bài học.
  8. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
  9. Tổ chức thực hiện ở cơ sở.
  HƯỚNG DẪN DẠY HỌC
  &
  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
  KẾT QUẢ HỌC TẬP LỊCH SỬ lớp 4, lớp 5
  THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

  1. Hãy nêu thực trạng dạy học lịch sử lớp 4.lớp 5 ở đơn vị bạn?
  - Mặt tốt
  - Mặt hạn chế, tồn tại. Lí do.
  2. Thực trạng.
  Dạy học theo PPCT – sách giáo khoa

  - Theo SGK:( nhầm lẫn SGK là pháp lệnh)
  Khó, dài, nặng Gây mệt mỏi cho HS và
  - Quá tải(GV&HS) bức xúc cho xã hội
  3. Dạy học
  .Theo chương trình (chương trình là pháp lệnh)
  - Đảm bảo nội dung;
  Dạy theo chuẩn, đánh giá theo chuẩn.
  * Chương trình là toàn bộ nội dung học tập, giảng dạy nêu vắn tắt, được qui định chính thức cho từng môn, từng lớp, hoặc từng cấp học, bậc học. (Từ điển Tiếng Việt/2000)
  Chương trình là pháp lệnh, trong đó bao gồm 5 thành tố:
  a. Mục tiêu (phát triển con người) (Luật GD 2005 tr225-226)
  b. Nội dung (Cơ bản + phát triển)
  c. Yêu cầu cần đạt (Mức độ - Chuẩn)
  d. Phương pháp dạy học (Con đường đạt đến mục đích)
  e. Đánh giá:
  . Kết hợp đánh giá và tự đánh giá
  . Kết hợp định tính và định lượng
  . Kết hợp tự luận và trắc nghiệm
  4.Mối quan hệ giữa Chuẩn KT,KN và SGK, giữa Chuẩn KT,KN và công tác tổ chức dạy học.
  Chuẩn KT, KN là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về KT, KN của môn học tất cả học sinh đạt được sau khi học xong bài học.
  Chuẩn KT, KN được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp và cả cấp học.
  Chuẩn KT, KN là cơ sở để biên soạn SGK, quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục.
  4a. Chuẩn và Sách giáo khoa.
  . SGK: tài liệu tiếp nối chương trình, cụ thể hóa những quy định của chương trình về mục tiêu bộ môn, phạm vi, số lượng, mức độ các đơn vị kiến thức, định hướng về PPDH, gợi ý tổ chức các hoạt động học tập.
  . Căn cứ để biên soạn SGK là chương trình (cụ thể là Chuẩn):
  + Mục đích, yêu cầu của Chuẩn được thể hiện trong mục tiêu và nội dung bài học trong SGK.
  + Tuy nhiên, mục tiêu của SGK là mọi đối tượng HS với những khả năng và điều kiện học tập không giống nhau. Vì vậy, trên cơ sở Chuẩn, SGK còn có một số nội dung kiến thức, kĩ năng có tính “mở rộng, phát triển”
  4b. Mối quan hệ giữa Chuẩn và SGK, giữa Chuẩn và công tác tổ chức dạy học
  Dạy
  Học
  SGK
  Chuẩn
  Quản lí, chỉ đạo
  Đánh giá
  5. Chương trình môn Lịch sử:

  5a.Mục tiêu
  - Cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản, thiết thực về:.Các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thống theo dòng thời gian của lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước tới nửa đầu thế kỉ XX.
  -Bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh các kĩ năng:
  +Quan sát sự vật, hiện tượng: thu thập tư liệu từ các nguồn thông tin khác nhau. Nêu thắc mắc trong quá trình học tập và chọn thông tin để giải đáp. Nhận biết đúng các sự vật, sự kiện, hiện tượng lịch sử. Trình bày kết quả nhận thức của mình,..…Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiển cuộc sống.
  +Góp phần bồi dưỡng và phát hiện ở học sinh: Ham học hỏi để biết về lịch sử dân tộc. Yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử văn hóa.
  *Mục tiêu của GDTH là sự tổng hòa của Chuẩn KT,KN các môn học trong một hệ thống hợp lí, có sự hợp tác, phân công, chia sẻ, điều chỉnh để tránh sự phân tán, trùng lặp hay cực đoan ở tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục. (Tạp chí GDTH số 34)
  5b. Nội dung chương trình:
  Lịch sử lớp 4:
  -Buổi đầu dựng nước và giữ nước (từ khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN).
  -Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập(từ năm 179 TCN đến thế kỉ X).
  -Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến 1009).
  -Nước Đại Việt.

  Lịch sử lớp 5:
  -Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945).
  -Bảo vệ chính quyền non trẻ trường kì kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.
  -Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
  6.Cấu trúc tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT,KN môn lịch sử:
  6a. Cột tuần:…..
  6b. Cột bài: Bài học, baì ôn tập, kiểm tra định kì, kiểm tra cuối kì, nội dung lịch sử địa phương. Nội dung ôn tập, kiểm tra cuối học kì chủ yếu là nội dung Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình mà học sinh đã được học trong học kì. Nội dung yêu cầu cần đạt trong các bài lịch sử địa phương căn cứ vào nội dung cụ thể của tài liệu mà địa phương biên soạn.
  6c. Cột yêu cầu cần đạt đối với từng bài học được hiểu là Chuẩn (cơ bản, tối thiểu) đòi hỏi tất cả học sinh phải đạt được.
  6d. Cột ghi chú: xác định những vấn đề cần hướng dẫn cụ thể hơn, chủ yếu là những KT,KN dành cho đối tượng HS khá, giỏi. Tuy nhiên đây chỉ là những gợi ý bước đầu, GV cần căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi lớp để xây dựng những nội dung kiến thức, kĩ năng có tính “phát triển” (trong phạm vi chuẩn) dành cho HS khá giỏi. (Toán: Bài tập cần làm)
  7. Một số điểm lưu ý khi sử dụng tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT,KN môn Lịch sử.
  -Thứ nhất.
  .Bài soạn (nội dung dạy học) cần tập trung khắc sâu những yêu cầu cơ bản của Chuẩn KT,KN: Có thể nói đây là yêu cầu quan trọng nhất trong việc thực hiện chuẩn, cũng có nghĩa là thực hiện chương trình giáo dục (vì chuẩn là cốt lõi của chương trình) Việc xác định nội dung chuẩn của bài học, chọn lọc và thực hiện được các phương pháp dạy học, biện pháp giáo dục để học sinh đạt được chuẩn của bài học là bài học đạt yêu cầu.
  .Bài soạn (bài lên lớp) của giáo viên cần khắc sâu những yêu cầu của chuẩn. Điều này tránh hai thái cực: hoặc dạy học không tới chuẩn (bỏ kiến thức, hạ chuẩn) hoặc cao hơn chuẩn, không chú trọng đúng mức vào trọng tâm của bài học.
  .Những yêu cầu cơ bản của chuẩn KT,KN được thể hiện tại cột yêu cầu cần đạt của tài liệu. Đây chính là kiến thức cơ bản, trọng tâm của baì học. Mọi yêu cầu kiến thức, kĩ năng khác của bài học đều phải xoay quanh, làm nổi bật lên nội dung mức độ cần đạt.


  Thứ hai.
  Ngoài việc thực hiện nội dung KT,KN ở cột yêu cầu cần đạt, bài soạn cần xác định:
  Xác định nội dung và biện pháp dạy học phù hợp cho từng đối tượng. Cụ thể là “dễ hóa” bằng cách gợi mở, dẫn dắt, làm mẫu,….. Đối với học sinh yếu, HS có hoàn cảnh khó khăn trong học tập; “mở rộng, phát triển” (trên cơ sở chuẩn) đối với học sinh khá giỏi, học sinh vùng thuận lợi
  Ví dụ:  - Xác định chuẩn KT,KN vào SGK Lịch sử lớp 4, lớp 5: ….
  Thư ba. Trong thiết kế bài giảng cần đảm bảo sự cân đối của cấu trúc bài học trong sách giáo khoa.
  Bài học trong sách giáo khoa là bước tiếp nối và thể hiện cụ thể của chuẩn, so với chuẩn, bài học có sự “mở rộng, phát triển” để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng học sinh với những năng lực học tập khác nhau.
  Các mạch kiến thức và hoạt động giáo dục trong bài học đã được sắp xếp theo một trình tự lôgic. Bởi vậy, bài soạn và hoạt động dạy học của GV cần nhấn mạnh vào chuẩn nhưng đồng thời phải giữ cấu trúc các nội dung kiến thức của bài học.
  8. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
  Đánh giá bằng điểm số, bằng hai hình thức: đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. (Sở sẽ tổ chức chuyên đề riêng)
  Kiểm tra định kì:
  Mỗi năm có 2 lần kiểm tra định kì vào cuối HKI và cuối HKII. Mỗi lần kiểm tra có hai bài: LS & ĐL. Điểm của hai bài quy về một điểm chung là trung bình cộng, làm tròn 0,5 thành 1 và chỉ làm tròn một lần khi cộng trung bình chung của hai bài.

  9. Tổ chức thực hiện ở cơ sở
  + Nghiên cứu kĩ tạp chí Chuyên đề Giáo dục Tiểu học.
  +Nắm chắc chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.
  +Nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn:
  -Tổ chức thảo luận trong tổ, trong hội đồng giáo dục.
  -Tổ chức dạy thí điểm.
  -Đánh giá rút kinh nghiệm.

  * Thống nhất đánh giá giờ dạy căn cứ vào Chuẩn (theo yêu cầu cần đạt) không dùng sách giáo khoa, sách giáo viên làm “thước đo”.
  * Cột ghi chú: nội dung “mở rộng, phát triển” đ/v HS khá giỏi không phải là căn cứ để đánh giá tiết dạy thông thường hàng ngày.

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓