Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đức Minh
  Ngày gửi: 09h:13' 07-10-2009
  Dung lượng: 954.5 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome
  LESSON PLAN
  ENGLISH 7
  QUANG PHU JUNIOR HIGH SCHOOL
  Teacher : HỒ THỊ NGỌC HẰNG
  WARMER
  Jerry
  Tom
  1
  go
  PELMANISM
  2
  have
  3
  buy
  4
  wear
  5
  eat
  6
  see
  A
  bought
  B
  ate
  C
  went
  D
  saw
  E
  had
  F
  wore
  Jerry
  Tom
  go
  PELMANISM
  have
  buy
  wear
  eat
  see
  bought
  ate
  went
  saw
  had
  wore
  Nha Trang
  Tri Nguyen Aquarium


  Lesson 2: A holiday to Nha Trang
  A.2 ( P.87 - 88 )
  **Period 56**
  UNIT 9:
  AT HOME AND AWAY  Pre-reading
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**  Vocabulary
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**


  - (a) shark:
  cá mập
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**
  I) Vocabulary:
  - (a) dolphin:
  cá heo
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**
  I) Vocabulary:
  - (a) turtle:
  con rùa
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**
  I) Vocabulary:
  - (a) crab:
  con cua
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**
  I) Vocabulary:
  - (a) cap:
  mũ lưỡi trai
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**
  I) Vocabulary:
  - (a) poster:
  áp phích / tranh khổ lớn
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**
  I) Vocabulary:
  - (a) shark:
  - (a) turtle:
  - (a) dolphin:
  - (a) cap:
  - (a) poster:
  I) Vocabulary:
  áp phích / tranh khổ lớn
  con rùa
  mũ lưỡi trai
  cá heo
  cá mập
  - (a) crab:
  con cua
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**


  Pre reading
  Matching
  e)
  d)
  b)
  1. (a) shark:
  3. (a) turtle:
  2. (a) dolphin:
  5. (a) cap:
  6. (a) poster:
  4. (a) crab:
  a)
  c)
  f)
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88

  Pre reading
  While reading
  II) T/ F statements prediction:
  1. Liz and her parents went to Nha Trang.
  2. She bought sharks, dolphins and turtles.
  3. A cap had a picture of a dolphin on it.
  4. Her parents ate fish and crab for lunch.
  5. There was a souvenir shop near the aquarium.
  2.
  1.
  5.
  4.
  3.
  Guess
  Check
  2.
  1.
  5.
  4.
  3.
  F
  T
  T
  T
  F
  saw
  near the exit of the aquarium.
  **Period 56**
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88  While- reading
  **Period 56**
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88

  III) Ask and answer: A2/ P.88
  Who went to the aquarium with Liz ?
  What did the Robinsons see there ?
  What did they buy in the souvenir shop ?
  Did Liz like the cap ? Which sentence tell you this ?
  Do Mr and Mrs Robinson like to eat seafood ?
  How do you know?
  6. Why did Liz eat noodles for lunch ?
  While reading
  **Period 56**
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  8
  Lucky
  Numbers
  Who went to the aquarium with Liz ?
  - Her parents went to the aquarium with her.
  Question?
  2.What did the Robinsons see there ?
  - They saw sharks, dolphins, turtles and many types of fish.
  Question?
  3.What did they buy in the souvenir shop ?
  - They bought a cap and a poster.
  Question?
  4. Did Liz like the cap ?
  Which sentence tell you this ?
  - Yes, she did.
  She wore the cap all day.
  Question?
  5.Do Mr and Mrs Robinson like to eat seafood ?
  How do you know?
  - Yes, they do. They ate fish and crab.
  Question?
  6. Why did Liz eat noodles for lunch ?
  - Because he remembered the beautiful fish in the aquarium.
  Question?
  lucky
  Number
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88

  III) Ask and answer: A2/P.88
  While reading
  Her parents went to the aquarium with her.
  2.They saw sharks, dolphins, turtles and many types of fish.
  3. They bought a cap and a poster.
  4. Yes, she did. She wore the cap all day.
  5. Yes, they do. They ate fish and crab.
  6. Because she remembered the beautiful fish in the aquarium.
  **Period 56**
  **Answer keys:
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88  **Period 56**
  Post-reading
  e)
  d)
  c)
  b)
  a)
  UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88
  **Period 56**
  Ex: a) The Robinson family went to the aquarium.
  IV) Speaking :
  Tell the story of Liz’s trip to Tri Nguyen Aquarium.
  e) After their visit to the aquarium, The Robinson went to a food stall. Mr and Mrs Robinson ate fish and crab and Liz ate noodles.
  d) Mr Robinson bought Liz a cap with a picture of a dolphin on it. Mrs Robinson bought a poster.
  c) There was a souvenir shop near the exit of the aquarium.
  b) They saw sharks, dolphins, turtles and many colorful fish.
  a) The Robinson family went to the aquarium.
  Answer keys:
  IV) Speaking :
  Learn by heart vocabulary ( Part I)
  Rewrite the answers ( Part III- A2/P88) and the story ( Part IV- A2/P.88
  Write 5 sentences about your last holiday.
  Prepare A3-4 ( P89-90 )
  HOMEWORK:
  THANK YOU VERY MUCH
  Goodbye
   
  Gửi ý kiến