Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Olympic Tiếng Anh >

  Quyết định các cá nhân đạt thành tích cuộc thi Olimpic Tiếng Anh cấp toàn quốc năm học 2011-2012

  i_o_e

                                                 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/11/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

   

  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Thể lệ cuộc thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Tiểu học,

                                                                      QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công nhận thành tích của các cá nhân trong vòng thi cấp toàn quốc cuộc thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2011-2012, gồm:

  - Lớp 5: 945 giải cá nhân, trong đó: Bảng A: Huy chương vàng: 9; Huy chương bạc: 18; Huy chương đồng: 36; Bằng danh dự: 72. Bảng B: Huy chương vàng: 36; Huy chương bạc: 72; Huy chương đồng: 144; Bằng danh dự: 288. Bảng C: Huy chương vàng: 18; Huy chương bạc: 36; Huy chương đồng: 72; Bằng danh dự: 144 (danh sách kèm theo).

  - Lớp 9: 945 giải cá nhân, trong đó: Bảng A: Huy chương vàng: 9; Huy chương bạc: 18; Huy chương đồng: 36; Bằng danh dự: 72. Bảng B: Huy chương vàng: 36; Huy chương bạc: 72; Huy chương đồng: 144; Bằng danh dự: 288. Bảng C: Huy chương vàng: 18; Huy chương bạc: 36; Huy chương đồng: 72; Bằng danh dự: 144 (danh sách kèm theo).

  Điều 2. Ban tổ chức cấp toàn quốc có trách nhiệm trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích trong kì thi cấp toàn quốc cuộc thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2011-2012 theo Thể lệ quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng Ban tổ chức cấp toàn quốc, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, các cá nhân có tên ở Điều 1, Điều 2 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                            KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                              THỨ TRƯỞNG

   

                                                                                                          Nguyễn Vinh Hiển

  Tập tin đính kèm 1: qd_giai_ioe_toan_quoc.zip


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 19:12 17/05/2012
  Số lượt xem: 848
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến