Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giải toán qua Internet >

  Lịch thi, địa điểm thi, danh sách thí sinh dự thi “Giải Toán qua Internet cấp tỉnh"

  Ban Tổ chức kỳ thi cấp tỉnh công bố lịch thi, địa điểm thi và danh sách dự thi do các BTC cấp huyện/thị xã/TP. Huế chuyển lên (xem tệp đính kèm).

  Đề nghị các BTC thông báo cho học sinh biết điểm thi, rà soát lại danh sách xem có gì sai sót, bổ sung thêm cột ngày sinh (nếu danh sách gửi lên trước đây chưa có).

  Các BTC cấp huyện/thị xã/TP.Huế thường xuyên theo dõi trên website của Ngành và hộp thư của  Phòng: pgd@thuathienhue.edu.vn">pgd@thuathienhue.edu.vn để nhận các thông tin cần thiết, các quyết định điều GV coi thi và lịch làm việc.

  BTC cấp tỉnh

  KỲ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TỈNH

  Năm học 2009-2010

   

  Ngày thi: 10/4/2010

  Thời gian: 9 giờ

  Tập trung tại

  địa điểm thi: 7 giờ 30

   

   

   

   

   

   

   

  TT

  Địa điểm thi

  Số máy

  Khối 5

  SLượng

  Khối 9

  SLượng

  1

  TT Tin học

  70

  Hương

  Thuỷ (44),
  P. Điền (14),
  Q. Điền (13)

  71

   

   

  2

  THCS

  Nguyễn Chí Diểu

  70

  Huế (65),
  Nam

  Đông (1)

  66

   

   

  3

  THCS

  Nguyễn Tri Phương

  30

   

   

  Nam

  Đông (1),
  A Lưới (3)
  NTP(5), 
  Phong

  Điền (6),
  P. Vang (9)

  24

  4

  THPT Gia Hội

  70

  Hương

  Trà (35),
  Phú

  Vang (18),
  Phú

  Lộc (10)

  63

   

   

  5

  THPT

  Hai Bà Trưng

  70

   

   

  Huế (47),
  Hương

  Thuỷ (21)

  68

  6

  THPT

  Chuyên Quốc Học

  40

   

   

  Hương

  Trà (22),
  Quảng

  Điền (8),
  Phú Lộc (4)

  34

   

   

  350

   

  200

   

  126

  Ngày thi: 11/4/2010

  Thời gian: 10 giờ

  Tập trung tại

  địa điểm thi: 9 giờ

   

   

   

   

   

   

   

  TT

  Địa điểm thi

  Số máy

  Khối 1

  SLượng

  Khối 2

  SLượng

  1

  TT Tin học

  70

  Hương

  Thuỷ (73)

  73

   

   

  2

  THCS

  Nguyễn Chí Diểu

  70

  Huế (66),
  Phú

  Vang (4)

  70

   

   

  3

  THCS

  Nguyễn Tri Phương

  30

   

   

   

   

  4

  THPT Gia Hội

  70

  Hương

  Trà (38),

  P. Điền (21),

  P.Lộc (1)

  60

   

   

  5

  THPT Hai Bà Trưng

  70

  Quảng

  Điền (17)

  17

  Tất cả

  các PGD

  61

  6

  THPT

  Chuyên Quốc Học

  40

   

   

   

   

   

  Cộng

  350

   

  220

   

  61

   

  Cộng dự thi:

  281

   

   

   

   

  Ngày thi: 11/4/2010

  Thời gian: 8 giờ

  Tập trung tại

  địa điểm thi: 7 giờ 30

   

   

   

   

   

   

   

  TT

  Địa điểm thi

  Số máy

  Khối 3

  SLượng

  Khối 4

  SLượng

  1

  TT Tin học

  70

  Hương

  Thuỷ (22),
  H.Trà  (19),
  Huế (18)

  59

   

   

  2

  THCS

  Nguyễn Chí Diểu

  70

   

   

  Hương

  Thuỷ (11),
  H.Trà  (19),
  Huế (36)

  66

  3

  THCS

  Nguyễn Tri Phương

  30

  P. Điền (3),
  Quảng

  Điền (10)
  P.Lộc (2)

  15

   

   

  4

  THPT Gia Hội

  70

   

   

   

   

  5

  THPT Hai Bà Trưng

  70

   

   

   

   

  6

  THPT

  Chuyên Quốc Học

  40

   

   

  P.Điền (3),
  Quảng Điền (9),
  Phú Vang (7)

  19

   

  Cộng

  350

   

  74

   

  85

   

  Cộng dự thi

  159

   

   

   

   

  Ngày thi: 11/4/2010

  Thời gian: 13 giờ 30

  Tập trung tại

  địa điểm thi: 12 giờ 30

   

   

   

   

   

   

   

  TT

  Địa điểm thi

  Số máy

  Khối 7

  SLượng

  Khối 8

  SLượng

  1

  TT Tin học

  70

   

   

  Huế (11),

  H.Trà (14)
  H.Thuỷ (17),
  Quảng

  Điền (9)
  Phú Lộc (4)

  55

  2

  THCS

  Nguyễn Chí Diểu

  70

  Toàn bộ

  khối lớp 7

  50

   

   

  3

  THCS

  Nguyễn Tri Phương

  30

   

   

  NTP (8),
  P.Vang (7),
  P. Điền (5)

  20

  4

  THPT Gia Hội

  70

   

   

   

   

  5

  THPT

  Hai Bà Trưng

  70

   

   

   

   

  6

  THPT

  Chuyên Quốc Học

  40

   

   

   

   

   

  Cộng

  350

   

  50

   

  75

   

  Cộng dự thi

  125

   

   

   

   

  Ngày thi: 11/4/2010

  Thời gian: 15 giờ 30

  Tập trung tại

  địa điểm thi: 14 giờ 30

   

   

   

   

   

   

   

  TT

  Địa điểm thi

  Số máy

  Khối 6

  SLượng

   

   

  1

  TT Tin học

  70

  Huế (14),

  H.Trà (9),
  H.Thuỷ (19)
  P. Điền (4),
  Q.Điền (9)

  55

   

   

  2

  THCS

  Nguyễn Chí Diểu

  70

   

   

   

   

  3

  THCS

  Nguyễn Tri Phương

  30

  NTP (14),
  A Lưới (1),
  P.Lộc (4),
  P.Vang (1)

  20

   

   

  4

  THPT Gia Hội

  70

   

   

   

   

  5

  THPT

  Hai Bà Trưng

  70

   

   

   

   

  6

  THPT

  Chuyên Quốc Học

  40

   

   

   

   

   

  Cộng

  350

   

  75

   

   

   

  Cộng dự thi

  75

   

   

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 15:03 05/04/2010
  Số lượt xem: 440
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến