Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Văn bản >

  Làm và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức

                          Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo.

      Thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ cho cán bộ, công chức, viên chức;
      Thực hiện Công văn số 561/UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của UBND huyện Quảng Điền về việc sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức;

     Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc có kế hoạch làm thẻ mới cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình và đưa vào sử dụng đầu năm học 2013-2014 theo các yêu cầu sau:
      -Mẫu thẻ và các yếu tố ghi trên thẻ cán bộ, công thức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 4 Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ ( Có mẫu đính kèm ).
      -Riêng về mã số thẻ, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị sử dụng mã số thẻ như sau: T33 - XX.XXX - YYYY. Trong đó:
      +T33 là mã số của tỉnh Thừa Thiên Huế.
      +XX.XXX là mã ngạch cán bộ công chức, viên chức đang giữ ( ví dụ: Giáo viên có mã ngạch hiện hưởng là 15a.201 thì ghi T33-15a.201- YYYY  ). Riêng cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng mục này ghi: 00.000;
      +YYYY là số thứ tự do hiệu trưởng quy định theo số được phòng Giáo dục và Đào tạo cấp (Có danh sách đính kèm).
      Lưu ý:
      -Mẫu thẻ cán bộ công chức, viên chức phải thực hiện theo đúng qui định về  kích thước, màu sắc, cỡ chữ, phong chữ, kiểu chữ, màu chữ và một số qui định khác trên thẻ.
      -Việc đánh mã số công chức, viên chức thực hiện đúng theo qui định, không được tự ý thay đổi số theo ý muốn của mình, nhằm tránh sự trùng mã số của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.
      Đề  nghị hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị mình thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ công chức, viên chức theo qui định trong quá trình làm việc tại cơ quan đơn vị kể từ ngày 15/8/2013./.

                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                    Phan Văn Hưng

  Tập tin đính kèm 1: Công văn

  Tập tin đính kèm 2: Quyết định 06/2008/QĐ-BNV


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 14:25 16/07/2013
  Số lượt xem: 3059
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến