Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Văn bản >

  Kế hoạch hội thi thiết bị dạy học tự làm bậc học mầm non năm học 2012 – 2013

        Căn cứ công văn Số 824 /SGD&ĐT-KHTC ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh danh mục thiết bị tự làm bậc học mầm non chuẩn bị Hội thi toàn tỉnh năm học 2012-2013. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền có kế hoạch triển khai, tổ chức Hội thi thiết bị dạy học tự làm bậc học mầm non cụ thể như sau:

  1. Mục đích:
  1.1.    Phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ giáo viên mầm non;
  1.2. Đáp ứng kịp thời việc dạy học, bổ sung và làm phong phú, đa dạng thêm bộ thiết bị dạy học tối thiểu của bậc học mầm non;
  1.3. Giảm kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu nhằm đáp ứng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
  2. Các bước tổ chức thực hiện:
  2.1. Tổ chức thực hiện tại cơ sở:
  -    Các đơn vị nghiên cứu cụ thể số lượng, chất liệu, quy chuẩn kỹ thuật 18 danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp mẫu giáo 5 tuổi yêu cầu giáo viên phải tự làm theo tinh thần chỉ đạo công văn số: 824 /SGD&ĐT-KHTC ngày 02/5/2013 về việc điều chỉnh danh mục thiết bị dạy học tự làm bậc mầm non chuẩn bị hộí thi toàn tỉnh năm học 2012 - 2103;
  -    Các đơn vị tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia tự làm Thiết bị dạy học, số lượng bộ thiết bị dạy học tự làm tối thiểu của mỗi trường tương ứng với số lớp mẫu giáo 5 tuổi của năm học 2012 - 2013 (1 lớp/1 bộ);
  -    Tùy tình hình thực tế từng đơn vị để tổ chức hội thi tại cơ sở hoặc tuyển chọn thiết bị để tham gia dự thi cấp huyện; thời gian các đơn vị tổ chức hội thi hoặc tuyển chọn chậm nhất 15/7/2013.
  2.2.    Tổ chức hội thi cấp huyện:
  -    Hình thức và thể lệ hội thi: Áp dụng như hội thi thiết bị tự làm lần trước.
  -    Thời gian, địa điểm tồ chức: Dự kiến từ 20/7/2013 đến 25/7/2013 (sẽ có thông báo ngày, địa điểm tổ chức cự thể sau).
  -    Nội dung và số lượng hội thi:
  +Nội dung: Thiết bị dạy học tự làm tham gia dự thi cấp huyện phải đúng, đủ 18 thiết bị nằm trong danh mục bộ thiết bị dạy học tối thiểu lớp mẫu giáo 5 tuổi theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 (có danh mục kèm theo, theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế).
  +Số lượng dự thi: Số lượng bộ thiết bị dạy học tự làm tham gia dự thi tương ứng với số lớp mẫu giáo 5 tuổi của đơn vị trong năm học 2012 - 2013.
         Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi TBDHTL tại cơ sở và cấp huyện, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                       Phan Văn Hưng

  Tập tin đính kèm: Kế hoạch


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 15:51 14/06/2013
  Số lượt xem: 724
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến