Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Văn bản >

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014

         Căn cứ công văn số 1354/KH-SGDĐT ngày 03/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014.
         Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, tiểu học và THCS năm học 2013-2014 như sau:

  I. Mục đích của BDTX
  - Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, phát triển giáo dục của tỉnh, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và của Phòng.
  II. Đối tượng BDTX.
  Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học và THCS.
  III. Nội dung, thời lượng BDTX
      1. Đối với Giáo dục Mầm non
      a. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
      - Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp mẫu giáo ghép;
      - Một số vấn đề về dinh dưỡng học đường;
      - Quản lý tài chính trong trường mầm non;
      - Hướng dẫn giáo viên tự làm các đồ dùng, đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có của địa phương;
      - Giáo dục tài nguyên môi trường - biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu.
      b. Nội dung bồi dưỡng 2: 60 tiết/năm học/giáo viên.
      - Giáo dục “Lấy trẻ em làm trung tâm”, áp dụng thực hành trong các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức và tình cảm-xã hội;
          - Huy động các bậc phụ huynh và cộng đồng tham gia phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ;
          - Các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục đối với trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn;
          - Cung cấp bữa ăn trưa và cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ;
      -  Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
      c. Nội dung bồi dưỡng 3: 30 tiết/năm học/giáo viên.
      Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục, gồm các mã mô đun:
      - MN 17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 36  tháng tuổi;
      - MN 18: Nâng cao năng lập kế hoạch giáo dục trẻ  trẻ 3 – 6 tuổi.
      2. Đối với Giáo dục Tiểu học
      a. Nội dung bồi dưỡng 1: 15 tiết/năm học/giáo viên.
      Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
      b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
      - Giáo dục tài nguyên biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu qua các môn học và hoạt động dạy học;
      - Dạy học chương trình giáo dục địa phương trong các môn học ở tiểu học;
      - Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
      c. Nội dung bồi dưỡng 3: 75 tiết/năm học/giáo viên.
      Nâng cao năng lực lập kế hoạch và triển khai dạy học, gồm các mã mô đun:
      - TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục tiểu học;
      - TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực;
      - TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực;
      - TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học;
      - TH 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.
      3. Đối với Giáo dục THCS
      a. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
      - Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm;
      - Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THCS qua nghiên cứu bài học;
      - Phương pháp kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS.
      b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
      - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra;
      - Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn;
      - Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
      c. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.
      Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:
  - THCS 13: Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học;
  - THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;
  - THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học;
  - THCS 16: Hồ sơ dạy học.
  IV. Hình thức BDTX
  - Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của trường và cụm trường.
  - Một số chuyên đề được bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, hướng dẫn những nội dung khó; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
  V. Tài liệu bồi dưỡng
   - Tài liệu nội dung BDTX 1 và 3 do Bộ GD&ĐT ban hành;
   - Tài liệu nội dung BDTX 2: Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở từ năm học 2012-2013 và các năm học trước, các đơn vị phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên.
  - Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…
  VI. Phương thức đánh giá và xếp loại kết quả GDTX.
  - Các nhà trường tổ chức đánh giá kết quả giáo dục thường xuyên của người học.
   - Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (G), loại khá (K), loại trung bình (TB) và loại không hoàn thành kế hoạch (KHTKH).
  - Phương thức đánh giá và xếp loại kết quả BDTX được thực hiện theo Mục IV của Kế hoạch số 1354/KH-SGDĐT ngày 03/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014.
  VII. Tổ chức thực hiện
      1. Tham gia bồi dưỡng tập trung tại Sở.
  Phòng GD&ĐT điều động đội ngũ cán bộ cốt cán tham gia bồi dưỡng tập trung tại Sở để tạo dựng đội ngũ báo cáo viên của các cấp học theo kế hoạch của Sở. CBQL, giáo viên cốt cán tham gia tiếp thu tại Sở có trách nhiệm triển khai đến các nhà trường, tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên theo kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
    Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng tập trung của Sở GD&ĐT cho đội ngũ cán bộ cốt cán các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở về một số nội dung, cụ thể như sau:

  TT

  Cấp học

  Nội dung bồi dưỡng tập trung

  Thời gian

  1

  MN

  Các nội dung thuộc nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2.

  8/2013

  2

  TH

  Giáo dục tài nguyên biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu qua các môn học và hoạt động dạy học

  9/2013

  3

  THCS

  Các nội dung thuộc nội dung bồi dưỡng 1

  8/2013

  2. Trách nhiệm của người học.
  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân.
  - Nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của Phòng Giáo dục và Đào tạo và chấp hành sự chỉ đạo thực hiện của nhà trường.
  - Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
  3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường.

  TT

  Nội dung

  Thời gian

  1

  Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường, lập biểu tổng hợp (Phụ lục 2) nộp về Phòng GD& ĐT.

  13/7/2013

  2

  Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên.

  8/2013

  3

  Tổ chức đánh giá kết quả học tập chính trị đầu năm của người học.

  9/2013

  4

  Tổ chức triển khai kế hoạch BDTX cho giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

  10/2013 đến  02/2014

  5

  Tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên.

  3/2014 đến

  4/2014

  6

  Nhà trường tổ chức tổng kết đánh giá, tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của giáo viên báo cáo về Phòng GD&ĐT.

  15/5/2014

  4. Trách nhiệm của Phòng GD&ĐT

  TT

  Nội dung

  Thời gian

  1

  Xây dựng kế hoạch chỉ đạo BDTX giáo viên của Phòng, lập biểu tổng hợp (Phụ lục 3) nộp về Sở GD& ĐT.

  15/7/2013

  2

  Phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác BDTX giáo viên của các đợn vị trực thuộc.

  8/2013

  3

  - Điều động đội ngũ cán bộ cốt cán tham gia bồi dưỡng tập trung tại Sở theo kế hoạch.

  - Tham mưu với Huyện uỷ tổ chức, chỉ đạo học tập và đánh giá kết quả học tập chính trị đầu năm của người học.

  8/2013 đến  9/2013

  4

   Chủ trì và phối hợp với trung tâm GDTX, các đơn vị liên quan để tổ chức BDTX cho giáo viên theo hình thức tập trung sau khi đã tham gia bồi dưỡng đội ngũ cốt cán tại Sở .

  9/2013 đến  10/2013

  5

  Thực hiện quản lý, chỉ đạo, thanh kiểm tra, đôn đốc công tác BDTX giáo viên nắm tình hình tiến độ  thực hiện tại các đơn vị trực thuộc.

  10/2013 đến  04/2014

  6

  -Cấp giấy chứng nhận kết quả đối với giáo viên hoàn thành kế hoạch BDTX của các đơn vị trực thuộc Phòng.

  Tổ chức tổng kết đánh giá, tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của giáo viên trên toàn ngành báo cáo về Sở GD&ĐT và UBND huyện.

  15/5//2014 đến

  31/5/2014

         Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác BDTX năm học 2013-2014 Phòng  GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc liên hệ với  các bộ phận chuyên môn để được hướng dẫn thêm.

                                                                                                              KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                  Nguyễn Thái Hiệp

  Tập tin đính kèm: Kế hoạch


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 15:11 17/07/2013
  Số lượt xem: 2175
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến