Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Văn bản >

  Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác giáo dục hòa nhập năm học 2012-2013

                                       Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS trực thuộc.

         Thực hiện công văn số 1030/SGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác giáo dục hòa nhập năm học 2012-2013, nay phòng giáo dục thông báo đến các trường có học sinh khuyết tật giáo dục hòa nhập nội dung cụ thể sau:

  I. Nội dung báo cáo:
  1. Nhận thức chung về thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS với:
  - Cán bộ quản lý trường THCS;
  - Cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương;
  - Cha mẹ học sinh và học sinh khuyết tật, học sinh không huyết tật.
  2. Công tác quản lý chỉ đạo triển khai.
  - Công tác triển khai (thực hiện các văn bản, hướng dẫn và hội nghị)
  - Công tác tuyền truyền, xây dựng kế hoạch;
  - Thực hiện chương trình dạy học và các hoạt động, kiểm tra đánh giá;
  - Việc thực hiện Luật người khuyết tật va Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của chính phủ.
  - Các chế độ, biện pháp đã vân dụng xử lý có hiệu quả ở đơn vị;
  - Số lượng và tỷ lệ tuyển sinh trẻ khuyết tật ở trường;
  - Số lượng và tỷ lệ học sinh khuyết tật bỏ học ở trường.
  3. Công tác bồi dưỡng giáo viên về GDHN
  - Nội dung, phương pháp bồi dưỡng của trường;
  - Công tác giáo viên tự bồi dưỡng.
  4. Thực hiện chương trình, dạy học và các hoạt động, kiểm tra đánh giá của lớp và học sinh thực hiện giáo dục hòa nhập.
  - Thực hiện chương trình;
  - Dạy và học các môn;
  - Về các hoạt động giáo dục;
  - Kiểm tra đánh giá.
  5. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục hòa nhập
  - Đầu tư xây dựng CSVC;
  - Các thiết bị đã có;
  - Đánh giá hiệu quả khi sử dụng.
  6. Đánh giá chung năm học 2012-2013.
  - Thuận lợi, khó khăn;
  - Kết quả đạt được;
  - Tồn tại, hạn chế;
  7. Đề xuất, kiến nghị.
  II/ Thời gian báo cáo:
         Gửi về phòng THCS chậm nhất ngày 29/5/2013 tại cô Thuy để kịp tổng hợp báo cáo cho Sở GD&ĐT ngày 30/5/2013. Email: thuypgdnt@gmail.com
         Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị gừi báo cáo đúng thời gian trên.

                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                Phan Văn Hưng

  Tập tin đính kèm: Công văn


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 16:03 24/05/2013
  Số lượt xem: 557
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến