Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo dục THCS > English For You >

  Chuyên đề: Chính tả trong anh ngữ

  chinh_ta_400 

  1. Dẫn nhập
  Các nguyên âm là: a, e, i, o, u.
  Các phụ âm là: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.
  Một hậu tố là một nhóm chữ cái thêm vào cuối của một từ.
  Ví dụ: beauty - beautiful (ful là hậu tố - suffix).
   

  2.Luật nhân đôi phụ âm
  A, Với những từ một âm tiết có một nguyên âm và tận cùng bằng chỉ một phụ âm thì ta nhân đôi phụ âm trước (khi thêm) một hậu tố bắt đầu bằng một nguyên âm. Ví dụ:
  Hit + ing = hitting (đánh)
  Knit + ed = knitted (đan)
  Run + er = runner (chạy)
  - Các từ có hai nguyên âm hoặc tận cùng là hai phụ âm thì không theo quy tắc trên.
  Ví dụ: keep + ing = keeping (giữ)
  Help + ing = helping (giúp)
  Love +er = lover (yêu)
  - Trường hợp đặc biệt: qu được xem như một phụ âm. Ví dụ: quit + ing = quitting (bỏ).

  B, Với những từ hai hoặc ba âm tiết tận cùng bằng một phụ âm theo sau một nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm cuối khi âm tiết cuối được đọc nhấn giọng (stress) (âm tiết đọc nhấn in chữ đậm).
  Acquit + ed = acquitted (trang trải) Murmur + ed = murmured (thì thầm)
  Begin + er = beginner (bắt đầu) Answer + er = Answerer (trả lời)
  Deter + ed = deterred (ngăn cản) Orbit + ing = orbiting (đưa vào quỹ đạo)

  Tuy nhiên, focus (tụ vào tiêu điểm) + ed có thể viết là focused hoặc focussed và bias (hướng) + ed có thể viết là biased hoặc biassed.

  C, phụ âm cuối của handicap(cản trở), kidnap(bắt cóc), worship (thờ phụng) cũng được nhân đôi.

  D, Với những từ tận cùng bằng L theo sau một nguyên âm hoặc hai nguyên âm được phát âm riêng từng âm một, ta thường nhân đôi phụ âm L.
  Ví dụ:
  Appal + ed = appalled (làm kinh sợ)
  Dial + ed = dialled (quay số)
  Duel + ist = duellist (đọ kiếm, súng)

  3. Bỏ E cuối:
  A, Với những từ tận cùng bằng E theo sau một phụ âm thì ta bỏ E trước (khi thêm) một hậu tố bắt đầu bằng một nguyên âm.
  Ví dụ: believe + er = believer.
  Love + ing = loving
  Move + able = movable.
  Nhưng dye (nhuộm) và singe (làm cháy xém) vẫn giữ E cuối trước (khi thêm) Ing để tránh lẫn lộn với die (chết) và sing (hát): dye - dyeing; singe – singeing.
  Age (già đi) giữ lại E trước (khi thêm) Ing ở Mỹ lại không như vậy: age = ageing.
  Likable (dễ thương) cũng có thể viết là likeable.

  B, E cuối được giữ lại khi nó đứng trước một hậu tố bắt đầu bằng một phụ âm.
  Ví dụ: engage – engagement. (cam kết…)
  Hope – hopeful. (hy vọng)
  Sincere – sincerely. (thành thật)
  Nhưng E trong able / ible bị loại bỏ ở dạng
  trạng từ. Ví dụ: comfortable, comfortably (tiện lợi).
  Incredible – incredibly (không thể tin được).

  E cuối cùng bị loại bỏ trong các từ sau đây:
  Ví dụ: argue – argument (tranh cãi)
  Judge – judgement hoặc judgment (xét xử)
  Whole – wholly (toàn bộ) - lưu ý ở đây có nhân đôi phụ âm L.
  Due – duly (đúng)
  True – trully (thật)

  C, Những từ tận cùng bằng EE không bỏ một phụ âm E trước (khi thêm) một hậu tố:
  Ví dụ: agree – agreed – agreeing – agreement.
  Foresee - foreseeing - foreseeable.

  4. Những từ tận cùng bằng CE và GE:
  A, Những từ tận cùng bằng CE và GE vẫn giữ E cuối trước (khi thêm) một hậu tố bắt đầu bằng A,O hoặc U:
  Ví dụ: courage - courageous (can đảm)
  Manage - manageable (quản lý)
  Outrage - Outrage ous (xúc phạm)
  Peace - P eaceful (hoà bình)
  Replace – Replaceable (thay thế)
  Trace – Traceable (Dấu vết)
  làm như vậy là để tránh phát âm khác đi, bởi vì C v à G thường được đọc nhẹ khi chúng đứng trước E và I, nhưng đọc mạnh trước A, O, U.

  B, Những từ tận cùng bằng CE thì đổi E thành I trước (khi thêm) OUS. Ví dụ:
  grace - gracious (duyên dáng)
  space - spacious (rộng rãi)

  5. Hậu tố ful

  Khi full / đầy được thêm vào một từ, chữ cái L thứ nhì bị loại bỏ:
  Beauty + ful = beautiful (lưu ý dạng của
  trạng từ là beautifully)
  Use + ful = useful (lưu ý dạng của
  trạng từ là usefully)
  Nếu từ có hậu tố thêm vào lại tận cùng bằng LL thì ở đây chữ cái L thứ nhì cũng bị loại bỏ skill + full = skilful (khéo léo).
  Lưu ý: full + fill = fulfil (hoàn tất).

  6. Các từ tận cùng bằng Y:

  Các từ tận cùng bằng Y (nhưng Y) theo sau một phụ âm thì ta đổi Y thành I trước (khi thêm) bất cứ một hậu tố nào ngoại trừ hậu tố Ing.
  Ví dụ: carry + ed = carried nhưng carry + ing = carrying.
  - Y theo sau một nguyên âm thì không đổi: obey + ed = obeyed (vâng lời).
  Play + ed = played (chơi).

  7. IE v à EI:

  Luật thông thường là I đứng trước E trừ khi sau C:
  Believe (tin) nhưng deceive (đánh lừa, lừa đảo).
  Tuy nhiên lại có những ngoại lệ sau (trong các từ này thì I đứng trước E).

  Beige - vải len Feint - đòn nhử Heir-ng ười thừa kế
  Reign-triều đại Their-của h ọ
  Counterfeit(giả mạo) Foreign - ngoại quốc Inveigh-công kích
  Rein-dây cương Veil-mạng che mặt
  Deign - chiếu cố Forfeit - tiền phạt Inveigle-dụ dỗ
  Seize-nắm lấy Vein-tĩnh mạch
  Eiderdown - lông vịt Freight - chuyên chở Leisure-lúc nhàn rỗi
  Skein-cuộn chỉ Weigh-cân nặng
  Eight - tám Heifer - bê cái Neigh-hí (ngựa)
  Sleigh - xe trượt tuyết Weight-trọng lượng
  Either - hoặc Height - chiều cao Neighbour - hàng xóm
  Sleight - sự khéo tay Weir - đập nước
  Feign - giả vờ Heinous - ghê tởm Neither - cũng không
  Surfeit - sự ăn uống quá nhiều Weird-số phận

   

  Sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 13:58 25/05/2010
  Số lượt xem: 334
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến