Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giải toán qua Internet >

  Các dạng bài thi ở ViOlympic

  1. Kiểu bài: Sắp thứ tự


       Sau khi đọc kỹ yêu cầu bạn ấn nút “Bắt đầu” màn hình sẽ xuất hiện bảng số

            + Cách chơi
       Dùng con trỏ chuột ấn vào ô số, phép tính trong bảng lần lượt theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn (tuỳ theo yêu cầu).
            + Luật chơi
            - Khi người chơi chọn nút “Bắt đầu” thì hệ thống bắt đầu tính thời gian làm bài của người chơi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.
            - Khi người chơi có sự lựa chọn và thao tác đúng cách chơi ô số đó sẽ xóa đi
            - Khi lựa chọn sai thứ tự một ô nào đó ô số đó sẽ không xóa đi.Các em có quyền chọn lại ( sai không quá 3 lần).
           - Bài thi kết thúc khi người chơi đã hoàn thành, khi hết giờ chơi hoặc khi số lần sai của người chơi vượt quá quy định. Điểm và thời gian chơi sẽ được lưu lại.

  2. Kiểu bài: Cặp bằng nhau


       Sau khi đọc kỹ yêu cầu bạn ấn nút “Bắt đầu” màn hình sẽ xuất hiện bảng số

       • Cách chơi -luật chơi
            + Cách chơi:
                 Dùng con trỏ chuột ấn liên tiếp vào 2 ô có giá trị bằng nhau
            + Luật chơi:
                 - Khi người chơi chọn nút “Bắt đầu” hệ thống bắt đầu tính thời gian làm bài của người chơi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.
                - Khi người chơi xác định đúng 1 cặp 2 ô có giá trị bằng nhau và dùng chuột click vào 2 ô đó thì 2 ô vừa chọn sẽ bị xóa đi.
                - Khi người chơi có lựa chọn sai hoặc thao tác sai 2 ô số đó sẽ không bị xóa. Người chơi được tiếp tục kích vào 2 ô để xác định cặp bằng nhau
                (Lưu ý: không ấn tiếp lần 3 kết hợp với 2 lần trước để xác định cặp bằng nhau mới).
                - Người chơi lựa chọn sai sẽ được lựa chọn lại để làm tiếp ( nhưng không sai quá 3 lần).
                - Bài thi kết thúc khi người chơi đã hoàn thành, khi hết giờ làm, hoặc khi số lần sai của người chơi vượt quá quy định. Điểm và thời gian làm sẽ được lưu lại.

  3. Kiểu bài: Giúp Thỏ tới cà rốt


       Sau khi đọc kỹ yêu cầu bạn ấn nút “Bắt đầu” màn hình sẽ xuất hiện hình

       • Cách chơi - luật chơi
            + Cách chơi:
                 - Người chơi tự chọn một đường đi trong mê cung để đưa Thỏ đến được carot. Dùng con trỏ chuột ấn vào ô đi đến liền kề Thỏ sẽ đi đến đó ( chỉ đi qua 2 ô liền nhau có chung cạnh).
                 - Trên đường đi Thỏ gặp chướng ngại vật là những ô có đặt dấu “?” Để vượt chướng ngại vật người chơi phải giải các bài toán trong mỗi “?”. Khi tìm được kết quả đúng của bài toán Thỏ sẽ tiếp tục được đi qua, khi kết quả sai ô chứa dấu “?” sẽ trở thành chướng ngại vật(là ô màu đen  hóa đá). Đến đây người chơi có thể tìm đường khác đưa Thỏ đến được carot
                 - Mỗi chướng ngịa vật là một bài toán thể hiện dưới dạng trắc nghiệm hoặc tự luận. Cụ thể:
                      Dạng bài trắc nghiệm:

                 - Học sinh chỉ cần kích vào vòng tròn bên trái câu trả lời mà em lựa chọn.
                      Dạng bài tự luận: (Điền kết quả)

       Bạn ấn ô nhập kết quả trả lời (nhớ chỉ nhập đáp số theo yêu cầu)
       Nếu kết quả là số tự nhiên hoặc số thập phân các bạn có thể nhập luôn được đáp số.
       Nếu kết quả là phân số … các bạn phải kích vào công thức hỗ trợ bên dưới để nhập đáp số.
       + Luật chơi
            - Khi người chơi chọn nút “Bắt đầu” thì hệ thống bắt đầu tính thời gian làm bài của người chơi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.
           - Chỉ đến được đích người chơi mới có điểm.
           - Bài thi kết thúc khi người chơi đưa được Thỏ đến chỗ Carot; khi hết giờ hoặc khi người chơi không còn đường đi nào để đến được đích.
  Điểm và thời gian làm sẽ được lưu lại.

  4. Kiểu bài: Vượt chướng ngại vật       • Cách chơi-luật chơi
            + Cách chơi
                Trên đường đi ô tô gặp một số chướng ngại vật. Để vượt qua mỗi chướng ngại vật người chơi phải trả lời một câu hỏi, giải một bài toán. Người chơi làm đúng ô tô tiếp tục chạy để đến đích.
  Khi gặp bài toán hoặc câu hỏi ở chướng ngại vật người chơi trả lời sai ô tô sẽ không đi được. Tại đó sẽ sinh ra một bài toán mới, câu hỏi mới để người chơi làm tiếp ( người chơi chỉ được làm thêm 2 bài tại một vị trí).
                - Khi ô tô gặp chướng ngại vật một bài toán sẽ xuất hiện có thể gặp dạng bài trắc nghiệm hoặc tự luận.
  Dạng bài trắc nghiệm:

                - Học sinh chỉ cần kích vào vòng tròn bên trái câu trả lời mà em lựa chọn.
  Dạng bài tự luận: (Điền kết quả).

  Bạn ấn ô nhập kết quả trả lời (nhớ chỉ nhập đáp số theo yêu cầu).
  Nếu kết quả là số tự nhiên hoặc số thập phân các bạn có thể nhập luôn được đáp số.
  Nếu kết quả là phân số … các bạn phải kích vào công thức hỗ trợ bên dưới để nhập đáp số.
           + Luật chơi
                - Bài thi kết thúc trong 3 trường hợp khi người chơi đã về đích; khi hết giờ làm bài hoặc khi người chơi đã vi phạm quá số lỗi quy định tại một chướng ngại vật
                - Khi về đích người chơi sẽ có số điểm tương ứng.
  Điểm và thời gian làm bài sẽ được lưu lại.

  5. Kiểu bài: Lựa chọn cho đúng
       • Cách chơi- luật chơi
            + Cách chơi
                 Người chơi lựa chọn trong các số đã cho số tương ứng bằng số hiển thị. Sau đó dùng chuột treo con khỉ mang số hiện thị vào số đã chọn.
            + Luật chơi
                 - Khi lựa chọn và làm đúng khỉ sẽ treo số hiển thị ra đúng vào số bằng nó.
                 - Khi lựa chọn sai số đó sẽ bay lại vị trí cũ khi con khỉ xuất hiện và yêu cầu người chơi treo lại cho đến đúng thì xuất hiện ra số mới.
                 - Treo đúng mỗi số được số điểm theo quy định của bài đó.
                 - Bài thi kết thúc khi đã hoàn thành hoặc khi hết thời gian làm.

  6. Kiểu bài: Đặt số để tạo phép tính đúng       Cách chơi – luật chơi
            - Khi người chơi ấn nút bắt đầu chơi thì trên màn hình sẽ hiện lên các ô trống có các phép tính và các số ở phía dưới
            - Các bạn hãy dùng chuột di chuyển các con số vào các ô trống để được 1 phép tính đúng.
            - Bài thi kết thúc khi bạn trả lời đúng các bài toán đã cho hoặc bạn bị hết thời gian.
            - Điểm và thời gian làm bài sẽ được lưu lại.

  7. Kiểu bài: Hoàn thành phép tính.


       Cách chơi – luật chơi:
            - Khi người chơi ấn nút bắt đầu chơi thì trên màn hình sẽ lên phép tính và có các ô trống.
            - Bạn hãy điền các con số vào các ô trống để được phép tính đúng.
            - Nếu bạn điền đúng bạn sẽ được điểm còn nếu sai bạn sẽ không được điểm và bạn sẽ được làm cho đến khi hoàn thành hoặc hết thời gian làm bài.
            - Bài thi kết thúc thi bạn trả lời hết số câu hỏi yêu cầu hoặc hết thời gian.
            - Điểm và thời gian làm bài sẽ được lưu lại.

  8. Kiểu bài: Điền hoặc chọn phương án thích hợp

       a. Kiểu bài : Điền số, dấu <; > = thích hợp vào chỗ (…)
            Để làm kiểu bài này các bạn chỉ cần nhấn chuột vào chỗ có dấu (…) rồi dùng bàn phím gõ các số hoặc dấu thích hợp.
       b.Kiểu bài chọn phương án thích hợp.
  Để làm kiểu bài này để trả lời bạn chỉ cần nhấn chuột vào vòng tròn (o) bên trái phương án trả lời bạn cho là thích hợp.
  Chú ý: Với kiểu bài này, khi làm xong bài mà chưa hết giờ các bạn phải ấn nút “Nộp bài” để hệ thống chấm điểm luôn và tính thời gian làm bài cho bạn.

  Nguồn: violympic.vn


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 23:06 20/09/2009
  Số lượt xem: 332
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến