Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Sách > (495 bài)

  Pdf-small

  Tâm hồn cao thượng

  Ngày gửi: 2010-04-22 15:57:49

  Pdf-small

  Học làm người

  Ngày gửi: 2010-04-22 15:55:52

  Pdf-small

  Internet toàn tập

  Ngày gửi: 2010-04-22 15:00:15

  Pdf-small

  Microsoft PowerPoint

  Ngày gửi: 2010-04-22 14:32:15

  Pdf-small

  Microsoft Word

  Ngày gửi: 2010-04-22 14:28:03

  Pdf-small

  Mạng máy tính

  Ngày gửi: 2010-04-22 14:26:08

  Pdf-small

  Cơ bản về Internet

  Ngày gửi: 2010-04-22 14:24:59

  Pdf-small

  Sách học Flash

  Ngày gửi: 2009-10-19 19:18:58

  Pdf-small

  24 giờ học Flash

  Ngày gửi: 2009-10-15 09:10:30

  Pdf-small

  Sách học Flash

  Ngày gửi: 2009-10-15 08:54:19

  Pdf-small

  Sách học Flash

  Ngày gửi: 2009-10-14 15:23:27

  Pdf-small

  Sách học Flash

  Ngày gửi: 2009-10-14 15:00:25

  Pdf-small

  Thuật xử thế của người xua

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:49:47

  Pdf-small

  Tăng Quảng Hiền Văn

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:48:50

  Pdf-small

  Nhat_ki_Dang_Thuy_Tram

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:48:14

  Pdf-small

  Nhat_ki_Dang_Thuy_Tram

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:48:14

  Pdf-small

  De_Men_phieu_luu_ky

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:47:48

  Pdf-small

  Nhung_phat_minh_noi_tieng_the...

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:47:09

  Pdf-small

  Tỳ bà Hành

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:46:44

  Pdf-small

  Văn Như Siêu Quát

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:46:16

  Pdf-small

  Thi_ca_co

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:45:43

  Pdf-small

  Thi_ca_co

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:45:43

  Pdf-small

  Tam_hon_cao_thuong

  Ngày gửi: 2009-09-21 18:45:09

  Pdf-small

  Đọc và viết thư bằng tiếng Anh

  Ngày gửi: 2009-08-18 07:54:56

  Pdf-small

  Vius máy tính

  Ngày gửi: 2009-08-13 15:58:05

  Pdf-small

  Những hiểu biết về Internet

  Ngày gửi: 2009-08-13 14:01:19

  Pdf-small

  Giáo trình excel

  Ngày gửi: 2009-08-13 08:25:57