Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > (404 bài)

  Word-logo-small

  GA QBPTE moi

  Ngày gửi: 2009-10-26 06:03:00

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN 3 tuần 11

  Ngày gửi: 2009-10-26 06:01:19

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 11

  Ngày gửi: 2009-10-25 23:14:04

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 12

  Ngày gửi: 2009-10-25 11:10:26

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 10-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-24 11:10:28

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 11-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-24 11:10:14

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 11-CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-24 06:10:20

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 10 CKTKN

  Ngày gửi: 2009-10-23 04:10:16

  Word-logo-small

  GA lop 4 tuan 10

  Ngày gửi: 2009-10-22 05:10:07

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 9 (CHUẨN ...

  Ngày gửi: 2009-10-19 10:10:06

  Word-logo-small

  GA L1 Tuần 6 đầy đủ

  Ngày gửi: 2009-10-14 12:10:42

  Word-logo-small

  GA 1 Tuần 10 Đủ

  Ngày gửi: 2009-10-14 12:10:28

  Word-logo-small

  GA 1 Tuần 9

  Ngày gửi: 2009-10-14 12:10:22

  Word-logo-small

  GA 3 QBPTE

  Ngày gửi: 2009-10-12 11:10:28

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4- Tuần 8 ( Chuẩn...

  Ngày gửi: 2009-10-08 11:10:41

  Word-logo-small

  GA lop 4 Tuan 9

  Ngày gửi: 2009-10-03 10:10:55

  Word-logo-small

  GA lop 4 Tuan 8

  Ngày gửi: 2009-09-30 05:09:51

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 7 ( Chuẩn ...

  Ngày gửi: 2009-09-27 10:09:58

  Word-logo-small

  GA lop 4 Tuan 7

  Ngày gửi: 2009-09-27 07:09:08

  Word-logo-small

  Xay dung KHNH 08-09 to khoi

  Ngày gửi: 2009-09-26 12:09:58

  Word-logo-small

  Tong hop y kien To khoi 08-09

  Ngày gửi: 2009-09-26 12:09:34

  Word-logo-small

  Hoi nghi CBCC 08-09

  Ngày gửi: 2009-09-26 12:09:32

  Word-logo-small

  BC hoatt dong BTT 07-08

  Ngày gửi: 2009-09-26 12:09:26

  Word-logo-small

  Giáo án hình học 6

  Ngày gửi: 2009-09-24 04:09:53

  Word-logo-small

  Giáo án số học 6

  Ngày gửi: 2009-09-23 05:09:26

  Word-logo-small

  Giáo án 1 Tuần 7 đầy đủ

  Ngày gửi: 2009-09-21 04:09:18

  Word-logo-small

  Dự thảo XD kế hoạch nh 09-10 ...

  Ngày gửi: 2009-09-20 08:09:16

  Word-logo-small

  GIÁO ÁN-LỚP 4-Tuần 6 (Chuẩn K...

  Ngày gửi: 2009-09-18 12:09:12

  Word-logo-small

  GAtuan 6+7 khối 3 chuẩn kt-kn

  Ngày gửi: 2009-09-18 11:43:10

  Xls-small

  BCCSVC Quang thanh

  Ngày gửi: 2009-09-18 10:39:07

  Xls-small

  báo cáo tình hình csvc quảng ...

  Ngày gửi: 2009-09-17 13:52:43

  Word-logo-small

  Giáo án Tiếng Anh 8

  Ngày gửi: 2009-09-16 12:09:24

  Word-logo-small

  giao an lop 1

  Ngày gửi: 2009-09-15 20:55:33

  Word-logo-small

  giao an lop 1

  Ngày gửi: 2009-09-15 20:55:33

  Word-logo-small

  Ôn Tập & Bồi Dưỡng Tiếng Anh 8

  Ngày gửi: 2009-09-15 11:09:40

  Word-logo-small

  Ga 1 tuan 6 hoan chinh

  Ngày gửi: 2009-09-15 08:09:34