Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > (404 bài)

  Thumbnail

  Dự thảo kế hoạch năm học 2010...

  Ngày gửi: 2010-09-25 11:09:38

  Thumbnail

  Dự thảo báo cáo Tổng hợp ý ki...

  Ngày gửi: 2010-09-25 11:09:36

  Thumbnail

  Tong hop y kien to khoi 09-10

  Ngày gửi: 2010-09-24 11:09:18

  Thumbnail

  bc hoat dong BTT 09-10

  Ngày gửi: 2010-09-24 11:09:09

  Thumbnail

  Khoa học-Địa lí 4 tuần 1-4

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:55

  Thumbnail

  GA L1 Tuần 2-5

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:54

  Thumbnail

  GA L1 HK1 CKTKN

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:50

  Thumbnail

  Khoa học 5 Tuần 1-4

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:25

  Thumbnail

  GA L1 Tuần 1 CKTKN

  Ngày gửi: 2010-09-10 07:09:05

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 35 - CKTKN

  Ngày gửi: 2010-05-03 08:05:27

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 34 - CKTKN

  Ngày gửi: 2010-05-03 08:05:07

  Thumbnail

  Sử -Địa 4 Tuần 32

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:53:05

  Thumbnail

  Sử- Địa 4 Tuần 28

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:51:38

  Thumbnail

  khoa hoc 4 tuan 31

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:50:21

  Thumbnail

  Khoa học 4 tuần 30

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:49:27

  Thumbnail

  Khoa học 4 tuần 29

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:48:13

  Thumbnail

  Sử - Địa 4 Tuần 27

  Ngày gửi: 2010-04-21 17:47:00

  Thumbnail

  GIÁO ÁN 4-TUẦN 33- CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-21 11:04:53

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 32-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-18 07:04:45

  Thumbnail

  GIÁO ÁN 4 -TUẦN 31- CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-10 10:04:20

  Thumbnail

  GAtuan 26 ckt-kn

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:56

  Thumbnail

  GA 3 tuan 24

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:45

  Thumbnail

  GAtuan 23 chuan

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:38

  Thumbnail

  GA 3 tuan 25

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:37

  Thumbnail

  GA3tuan 28

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:11

  Thumbnail

  GA 3tuan29

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:08

  Thumbnail

  GA 3tuan27

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:07

  Thumbnail

  GA3 tuan 30

  Ngày gửi: 2010-04-05 11:04:06

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4- TUẦN 30-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-04-05 10:04:59

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 29-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-29 10:03:32

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 28-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-22 10:03:25

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 27-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-15 11:03:31

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 27-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-15 11:03:31

  Thumbnail

  GIÁO ÁN LỚP 4-TUẦN 26-CKTKN

  Ngày gửi: 2010-03-09 10:03:58

  Thumbnail

  GAtuan 22 lop 3 ckt

  Ngày gửi: 2010-03-07 09:03:29

  Thumbnail

  GAtuan 22 lop 3 ckt

  Ngày gửi: 2010-03-07 09:03:17