Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > (404 bài)

  Thumbnail

  thu cong 1tuan29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:16

  Thumbnail

  Địa lí 5 tuần 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:03

  Thumbnail

  tn&xh 1tuan29-35

  Ngày gửi: 2011-04-05 11:04:05

  Thumbnail

  GD HÓA 9 (II)

  Ngày gửi: 2011-04-02 01:04:05

  Thumbnail

  GA HOA 9 HKII

  Ngày gửi: 2011-04-01 10:04:54

  Thumbnail

  GA HH9 HKII

  Ngày gửi: 2011-04-01 10:04:49

  Thumbnail

  GA HOA 8 HKII

  Ngày gửi: 2011-04-01 10:04:31

  Thumbnail

  HDNGLL 8

  Ngày gửi: 2011-03-31 11:03:08

  Thumbnail

  DS9_T64-67

  Ngày gửi: 2011-03-26 08:03:19

  Thumbnail

  Tin 7 ca nam

  Ngày gửi: 2011-03-26 08:03:17

  Thumbnail

  Loi dan DVDH

  Ngày gửi: 2011-03-25 10:03:52

  Thumbnail

  DS9_HKII

  Ngày gửi: 2011-03-23 11:03:59

  Thumbnail

  Tin 8 ca nam

  Ngày gửi: 2011-03-23 11:03:53

  Thumbnail

  Bia giao an

  Ngày gửi: 2011-03-23 11:03:09

  Thumbnail

  DS9_HKII

  Ngày gửi: 2011-03-23 11:03:09

  Thumbnail

  Phụ lục 4 KĐCL

  Ngày gửi: 2011-03-15 07:03:31

  Thumbnail

  TUAN 22

  Ngày gửi: 2011-03-02 07:03:40

  Thumbnail

  ke hoach day hoc

  Ngày gửi: 2011-03-02 06:03:08

  Thumbnail

  Khoa học 4 HK II

  Ngày gửi: 2011-02-25 04:02:50

  Thumbnail

  Sử - Địa 4 HKII

  Ngày gửi: 2011-02-25 04:02:45

  Thumbnail

  Lịch sử 5 HKII

  Ngày gửi: 2011-02-25 04:02:25

  Thumbnail

  GA thu cong 2 GDKNS

  Ngày gửi: 2011-01-18 07:01:29

  Thumbnail

  KT TAI CHINH GIUA NAM 31.12....

  Ngày gửi: 2011-01-08 08:01:52

  Thumbnail

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TV LỚP 5

  Ngày gửi: 2010-12-01 07:12:27

  Thumbnail

  GIÁO ÁN BDHSG TOÁN 1

  Ngày gửi: 2010-12-01 07:12:18

  Thumbnail

  GA AV 4 mới

  Ngày gửi: 2010-11-25 01:11:54

  Thumbnail

  GA AV3

  Ngày gửi: 2010-11-25 01:11:29

  Thumbnail

  GA AV 5 mới

  Ngày gửi: 2010-11-25 01:11:22

  Thumbnail

  Ve theo mẫu: Vẽ cây

  Ngày gửi: 2010-11-18 07:11:34

  Thumbnail

  Du thao quy che hoat dong con...

  Ngày gửi: 2010-10-31 03:10:44

  Thumbnail

  GA dia li 5

  Ngày gửi: 2010-10-08 04:10:31

  Thumbnail

  GAthu cong 1

  Ngày gửi: 2010-10-08 04:10:12

  Thumbnail

  KH 5 TUẦN 6

  Ngày gửi: 2010-10-01 10:10:49

  Thumbnail

  Khoa học- Địa lí 4 tuần 6

  Ngày gửi: 2010-10-01 10:10:25

  Thumbnail

  cam ket thuc hien quy

  Ngày gửi: 2010-10-01 03:10:25

  Thumbnail

  Dự thảo Báo cáo hoạt động BT...

  Ngày gửi: 2010-09-25 11:09:50