Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo án > (404 bài)

  Word-logo-small

  Giáo án bồi dưỡng HSG vật lí 9

  Ngày gửi: 2012-03-19 14:58:21

  Word-logo-small

  KI THUAT 5

  Ngày gửi: 2011-11-28 09:11:51

  Word-logo-small

  Tong hop y kien to khoi 2011-...

  Ngày gửi: 2011-09-24 06:09:58

  Word-logo-small

  Bao cao hoat dong BTT

  Ngày gửi: 2011-09-24 06:09:04

  Word-logo-small

  K-S-Đ 4 Tuần 7

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:59

  Word-logo-small

  GA 5 Tuần 7

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:59

  Word-logo-small

  K-S-Đ 4 Tuần 5

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:41

  Word-logo-small

  K-S-Đ 5 Tuần 6

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:37

  Word-logo-small

  GA 1 tUẦN 8

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:30

  Word-logo-small

  K-S-Đ 4 Tuần 6

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:24

  Word-logo-small

  K-S-Đ 5 Tuần 7

  Ngày gửi: 2011-09-23 11:09:12

  Word-logo-small

  HUONG DAN CAC NHOM LAM KĐCL

  Ngày gửi: 2011-09-11 09:09:38

  Word-logo-small

  Giáo án đạo đức lớp3

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:10

  Word-logo-small

  Giáo án

  Ngày gửi: 2011-09-08 10:09:03

  Word-logo-small

  KT_TAI_CHINH_CUOI__NAM_2011

  Ngày gửi: 2011-06-07 10:06:59

  Word-logo-small

  GIÁO DỤC MÔI TRƯƠNG TRONG CÁC...

  Ngày gửi: 2011-06-03 09:06:57

  Word-logo-small

  Mau Bien ban Hoi dong xet nan...

  Ngày gửi: 2011-05-11 08:05:25

  Word-logo-small

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP K-S-Đ HK II

  Ngày gửi: 2011-04-27 11:04:42

  Word-logo-small

  ĐÈ CƯƠNG ON TẬP HKII K-S-Đ

  Ngày gửi: 2011-04-27 11:04:36

  Word-logo-small

  KE HOACH DAY HOC T26

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:55

  Word-logo-small

  Ke hoach day học Tuan 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:52

  Word-logo-small

  Ke hoach day hoc Tuan 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:43

  Word-logo-small

  Ke hoach day hoc T 28

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:16

  Word-logo-small

  Ke hoach day hoc T29

  Ngày gửi: 2011-04-13 06:04:10

  Word-logo-small

  KE HOACH DAY HOC TUÀN 24

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:58

  Word-logo-small

  Ke hoach day hoc T25

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:32

  Word-logo-small

  KE HOACH DAY HOC TUAN 25

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:32

  Word-logo-small

  Ke hoach day hoc T26

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:27

  Word-logo-small

  KE HOACH DAY HOC T27

  Ngày gửi: 2011-04-13 05:04:02

  Pdf-small

  Sach hay_Hoc Lam Nguoi

  Ngày gửi: 2011-04-08 06:04:49

  Word-logo-small

  Giao an HH HKII

  Ngày gửi: 2011-04-08 06:04:41

  Word-logo-small

  đđuc 2 tuần 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:45

  Word-logo-small

  tn&xh 3 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:35

  Word-logo-small

  thu cong 2 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:34

  Word-logo-small

  đđức 3 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:29

  Word-logo-small

  tn&xh 2 tuan 29-35

  Ngày gửi: 2011-04-06 06:04:27