Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Đề thi > (157 bài)

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Hóa 9

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:13

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Sinh 9

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:12

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Vật lý 6

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:05

  Word-logo-small

  Đề thi HS GIỎI

  Ngày gửi: 2012-04-19 06:04:52

  Word-logo-small

  Đề thi HSG lớp 5

  Ngày gửi: 2012-04-17 05:04:45

  Word-logo-small

  Đề Văn 7 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:56

  Word-logo-small

  Đề Sử 9 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:40

  Word-logo-small

  Đề Văn 8 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:32

  Word-logo-small

  Đề thi Anh 9 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:02

  Word-logo-small

  Đề Sử 8 - Kỳ 2

  Ngày gửi: 2012-04-06 02:04:00

  Pdf-small

  Đề thi HSG Hóa học lớp 9

  Ngày gửi: 2012-04-05 14:35:17

  Word-logo-small

  DE CUONG ON TAP TOAN 8 _HK II

  Ngày gửi: 2012-04-04 12:04:03

  Pdf-small

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-04-04 08:51:35

  Pdf-small

  Thành Hóa Châu qua điều tra k...

  Ngày gửi: 2012-04-03 09:04:19

  Pdf-small

  Thành Hóa Châu

  Ngày gửi: 2012-04-03 08:04:16

  Word-logo-small

  de kiem tra 1 tiet HH9 chuong...

  Ngày gửi: 2012-03-29 09:03:34

  Word-logo-small

  de kt 1 tiet chuong 4 DS 9

  Ngày gửi: 2012-03-29 09:03:20

  Word-logo-small

  De kiem tra 1 tiet chuong 1 t...

  Ngày gửi: 2012-03-29 08:03:33

  Word-logo-small

  kiem tra 1 tiet chuong I HH9

  Ngày gửi: 2012-03-29 08:03:23

  Pdf-small

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-03-28 16:29:05

  Pdf-small

  Đề thi HSG toán 9 năm 2010-20...

  Ngày gửi: 2012-03-21 16:05:46

  Pdf-small

  Đề thi HSG tiếng Anh 9 năm 20...

  Ngày gửi: 2012-03-21 13:51:26

  Pdf-small

  Đề thi HSG Vật lý 9 năm 2010-...

  Ngày gửi: 2012-03-21 13:49:50

  Pdf-small

  Đề thi HSG Ngữ văn 9 năm 2010...

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:36:53

  Word-logo-small

  Dai 8

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:57

  Word-logo-small

  Anh 9

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:49

  Word-logo-small

  Anh 8

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:45

  Word-logo-small

  Đề toán 6

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:38

  Word-logo-small

  Hình 9

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:31

  Word-logo-small

  Hình 8

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:31

  Word-logo-small

  Anh 7

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:18

  Word-logo-small

  Hinh 6 1T

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:15

  Word-logo-small

  Anh 6

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:07

  Word-logo-small

  Đại 9

  Ngày gửi: 2012-03-21 10:03:00

  Word-logo-small

  Báo cáo sơ kết chuyên môn

  Ngày gửi: 2012-03-21 01:03:12

  Pdf-small

  Đề thi HSH Lịch sử 9 năm 2010...

  Ngày gửi: 2012-03-19 14:08:10