Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Đề thi > (157 bài)

  Word-logo-small

  Adobe Presenter 7

  Ngày gửi: 2016-01-06 14:53:46

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII

  Ngày gửi: 2013-12-02 08:12:48

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII

  Ngày gửi: 2013-12-02 08:12:35

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HKII

  Ngày gửi: 2013-12-02 08:12:13

  Word-logo-small

  De thi hoc ki 2(2012-2013)

  Ngày gửi: 2013-05-08 20:06:48

  Word-logo-small

  Đề thi KHOA HỌC CKII_lop4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:40

  Word-logo-small

  Đề thi KHOA HỌC CKII_lop5

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:34

  Word-logo-small

  Đề thi TIN HỌC CKII_lop3

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:28

  Word-logo-small

  Đề thi tin Anh văn CKII_lop3&4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:11

  Word-logo-small

  Đề thi tin học CKII_lop5

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:10

  Word-logo-small

  Đề thi tin học CKII_lop4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:09

  Word-logo-small

  Đề thi LS&ĐL CKII_lop4

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:08

  Word-logo-small

  Đề thi LS&ĐL CKII_lop5

  Ngày gửi: 2013-05-08 08:05:02

  Pdf-small

  Tự luyện Violympic lớp 5 (vòn...

  Ngày gửi: 2013-03-15 14:45:05

  Pdf-small

  Tự luyện Violympic lớp 5 (vòn...

  Ngày gửi: 2013-03-15 14:36:29

  Pdf-small

  Tự luyện Violympic lớp 5 (vòn...

  Ngày gửi: 2013-03-15 14:27:18

  Pdf-small

  Bộ đề thi toán tuổi thơ 2005-...

  Ngày gửi: 2013-03-11 15:07:56

  Pdf-small

  Bộ đề thi toán tuổi thơ 2010

  Ngày gửi: 2013-03-11 10:51:30

  Pdf-small

  Đề thi HSG Môn Lịch sử - Lớp ...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:36:39

  Pdf-small

  Đề thi HSG Môn Văn-Tiếng Việt...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:32:53

  Pdf-small

  Đề thi HSG vật lý lớp 9 ( bản...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:25:34

  Pdf-small

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-12-10 09:09:42

  Pdf-small

  Đề thi HSG Sinh họcc 9 Quảng ...

  Ngày gửi: 2012-12-06 14:12:08

  Pdf-small

  Đề thi HSG hóa 9 BÌNH LỤC 200...

  Ngày gửi: 2012-12-06 14:07:26

  Pdf-small

  Đề thi HSG vật lí 9 tỉnh KHÁN...

  Ngày gửi: 2012-12-06 14:04:53

  Pdf-small

  Đề thi HSG toán 9 năm 2011-20...

  Ngày gửi: 2012-12-06 13:59:18

  Word-logo-small

  Đề thi MTCT lớp 9 - Hương Thủy

  Ngày gửi: 2012-10-25 13:57:22

  Word-logo-small

  Đề thi MTCT lớp 8 - Hương Thủy

  Ngày gửi: 2012-10-25 13:56:39

  Pdf-small

  Tuyển tập các đề thi giải toá...

  Ngày gửi: 2012-08-10 08:11:22

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Sinh 7

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:59

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Vật lý 9

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:58

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Vật lý 7

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:48

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Hóa 8

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:46

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Sinh 8

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:44

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Vật lý 8

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:29

  Word-logo-small

  Đề Thi HK2 - Sinh 6

  Ngày gửi: 2012-04-19 09:04:17