Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2014-2015

Thư điện tử

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • print

    Thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016

    11220565 Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG Gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015 - 2016 Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến! Nhân dịp...
    print

    Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

    UBND tỉnh có Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 về Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Quyết định quy định cụ thể: 1.Tựu trường vào ngày 15/8/2015 và khai giảng vào ngày 05/9/2015 (một số trường học ở vùng trũng, địa bàn khó khăn...
    print

    Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

    Danh sách tài liệu bồi dưỡng thường xuyên: A. Tài liệu bậc học Mầm non MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả...
    print

    Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

    Danh sách tài liệu bồi dưỡng thường xuyên: A. Tài liệu bậc học Mầm non MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả...
    print

    Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013 - 2014

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn công tác thanh tra 2013 - 2014...
    print

    Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2013-2014

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn TĐKT 2013-2014...
    print

    Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2013 – 2014

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Kế hoạch HĐNG 2013 – 2014...
    print

    Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 bậc THCS

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn nhiệm vụ 2013 – 2014 bậc THCS...
    print

    Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 cấp tiểu học

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn nhiệm vụ 2013 – 2014 tiểu học...
    print

    Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 bậc học mầm non

    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn nhiệm vụ 2013 – 2014 mầm non...
    print

    Thông báo khẩn triển khai công tác phòng chống cơn bão số 11 năm 2013

    9713431 Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Thông báo khẩn ...
    print

    Kết quả thi đua năm học 2012-2013

    Kết quả thi đua năm học 2012-2013 Kết quả thi đua cấp tỉnh: Quyết định Kết quả thi đua cấp huyện: Quyết định...
    print

    Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy

    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quảng...
    print

    Hội thi thiết bị dạy học tự làm bậc học mầm non

    Kính gửi: Các trường mầm non trên địa bàn huyện Quảng Điền. Căn cứ công văn số 390 /SGD&ĐT-KHTC ngày 07 tháng 3 năm 2013, về việc phát động phong trào tự...
    print

    Lịch học chính trị hè năm 2013

    Lịch học chính trị hè năm 2013 Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm Tập tin đính kèm: Lịch học chính trị...