Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2014-2015

Thư điện tử

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • print

  Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

  Danh sách tài liệu bồi dưỡng thường xuyên: A. Tài liệu bậc học Mầm non MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả...
  print

  Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

  Danh sách tài liệu bồi dưỡng thường xuyên: A. Tài liệu bậc học Mầm non MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả...
  print

  Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013 - 2014

  Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn công tác thanh tra 2013 - 2014...
  print

  Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2013-2014

  Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn TĐKT 2013-2014...
  print

  Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2013 – 2014

  Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Kế hoạch HĐNG 2013 – 2014...
  print

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 bậc THCS

  Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn nhiệm vụ 2013 – 2014 bậc THCS...
  print

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 cấp tiểu học

  Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn nhiệm vụ 2013 – 2014 tiểu học...
  print

  Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 bậc học mầm non

  Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Hướng dẫn nhiệm vụ 2013 – 2014 mầm non...
  print

  Thông báo khẩn triển khai công tác phòng chống cơn bão số 11 năm 2013

  9713431 Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: Thông báo khẩn ...
  print

  Kết quả thi đua năm học 2012-2013

  Kết quả thi đua năm học 2012-2013 Kết quả thi đua cấp tỉnh: Quyết định Kết quả thi đua cấp huyện: Quyết định...
  print

  Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy

  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quảng...
  print

  Hội thi thiết bị dạy học tự làm bậc học mầm non

  Kính gửi: Các trường mầm non trên địa bàn huyện Quảng Điền. Căn cứ công văn số 390 /SGD&ĐT-KHTC ngày 07 tháng 3 năm 2013, về việc phát động phong trào tự...
  print

  Lịch học chính trị hè năm 2013

  Lịch học chính trị hè năm 2013 Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm Tập tin đính kèm: Lịch học chính trị...
  print

  Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

  Ngày 03/7/2013 UBND tỉnh ra Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013 -2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cụ thể như sau: 1. Giáo dục mầm non, giáo dục phô thông tựu trường vào ngày 15 tháng 8 năm 2013;...
  print

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014

  Căn cứ công văn số 1354/KH-SGDĐT ngày 03/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014. Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch BDTX giáo...